Aktualne wsparcie dla firm w ramach Tarcz Antykryzysowych

Nasze bieżące działania

Aktualne wsparcie dla firm w ramach Tarcz Antykryzysowych

W związku z zapowiedzianym lockdownem od 20 marca do 9 kwietnia br., przypominamy Państwu, jakie formy pomocy w ramach Tarcz Antykryzysowych w dalszym ciągu funkcjonują. Na chwilę obecną rząd nie przewiduje kolejnego wsparcia.

Możliwe formy wsparcia firm dotkniętych skutkami covid - stan na 17 marca 2021 r.

Należy pamiętać, iż:
1. Każda forma wsparcia przysługuje tylko określonemu kodami PKD katalogowi firm.
2. Większość wniosków można składać w określonych terminach. Dla kilku form wsparcia terminem granicznym jest 31 marca.

ZUS:
Świadczenie postojowe jednokrotne, dwukrotne lub trzykrotne
-dla prowadzącego działalność gospodarczą z określonym kodem,
-który odnotował spadek przychodów min. 40% ms do ms lub rok do roku,
-środki finansowe w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł.
Więcej informacji.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 r. dla płatników z określonych branż:
-dla prowadzącego działalność gospodarczą z określonym kodem,
-spadek przychodów co najmniej 40% ms do ms lub rok do roku,
-firma istniała przez 1.11.2020,
-deklaracje rozliczeniowe i raporty imienne przekazane do 31 marca,
-jeśli składki zostały już opłacone, można się ubiegać o zwrot.
Więcej informacji.

Wojewódzki Urząd Pracy:
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników w ramach art. 15gga Ustawy COVID-19:
-katalog firm określonych PKD,
-2 000 zł dofinansowania do jednego etatu pracowniczego miesięcznie (umowa o pracę, umowa zlecenie lub inna umowa o świadczenie usług, od której istnieje obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe),
-świadczenie przysługuje przez okres maksymalnie 3 miesięcy kalendarzowych przypadających od miesiąca złożenia wniosku,
-spadek przychodów z działalności powyżej 40%,
-Uwaga: Skorzystanie przez przedsiębiorcę, w poprzednich miesiącach z dofinansowania wynagrodzeń pracownika w ramach artykułu 15g lub 15gg ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach (...) nie wyklucza możliwości uzyskania wsparcia w ramach art. 15gga.
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Powiatowe Urzędy Pracy:
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5.000 zł:
-nabór wniosków ogłasza powiatowy urząd pracy właściwy dla siedziby przedsiębiorcy,
-katalog firm o określonym PKD,
-spadek ms do ms, rok do roku lub ms do września 2020,
-w zależności od kodu PKD dotacja może zostać przyznana 2 lub 3 razy.

Polski Fundusz Rozwoju:
-deklaracja Premiera i PFR o umorzeniu 25% dotacji dla 54 kodów PKD upoważnionych do skorzystania z Tarczy 2.0,
-brak regulacji w Regulaminie PFR, czekamy na tę zmianę i prawdopodobnie zaprosimy Państwa na szkolenia.

Update cookies preferences