Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Aktualne dotacje w świętokrzyskim

Znajdź źródło dofinansowania dla swojego projektu w obecnym programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2027

 

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (PR FEŚ) jest ważnym elementem realizacji Polityki Spójności, stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby i jest ukierunkowany na rozwój oraz wzmocnienie potencjału regionu. Program uwzględnia kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych.

Działania zaplanowane w PR FEŚ są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (SRWŚ 2030+), z której wynika, że nasze województwo rozwija się, ale wolniej niż inne regiony w kraju, dlatego zmiana ścieżki rozwoju stanowi ważne zadanie w perspektywie nadchodzącej dekady.

Zachęcamy Państwa do korzystania z wyszukiwarek priorytetów i działań zaplanowanych w bieżącym okresie finansowania w naszym województwie:

1. Mapa dotacji

2. Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

3. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

4. FENG: Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach: od pomysłu, przez badania i rozwój aż do wprowadzenia innowacji na rynek.

Update cookies preferences