Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

10 postulatów Lewiatana w sprawie szczepień w zakładach pracy

Pracodawcy chcą wziąć udział w szczepieniach przeciw Covid-19 jeśli przyspieszy to cały proces i znacząco zwiększy odporność pracowników na wirusa. Konfederacja Lewiatan apeluje m.in. o jak najszybsze ogłoszenie i skonsultowanie przez rząd szczegółowych procedur oraz wytycznych dotyczących szczepień, umożliwienie szczepienia rodzin pracowników, a także organizowania wspólnych punktów szczepień przez kilku pracodawców czy rezygnację z kalendarza szczepień uzależnionego od roku urodzenia.

- Zainteresowanie szczepieniami w firmach jest ogromne. Do końca tygodnia chcemy wypracować szczegółowe rozwiązania dotyczące szczepień pracowników, a potem szybko skonsultować je z biznesem. Firmy zgłosiły wiele konkretnych postulatów. Szczepienia w zakładach pracy mogłyby się rozpocząć w połowie maja i mieć masowy charakter – powiedział wicepremier Jarosław Gowin na dzisiejszej konferencji prasowej.

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, który uczestniczył w konferencji wspólnie z wicepremierem, stwierdził, że przedsiębiorcom zależy, aby szczepienia w firmach ruszyły jak najszybciej i objęły jak największą liczbę pracowników. – Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia szczepień i ich popularyzowania wśród naszych pracowników. Czekamy na szczegóły. Wiemy, że firmy będą zawierały umowy z podmiotami medycznymi na przeprowadzenie szczepień. Rząd zadeklarował odejście od kalendarza szczepień uzależnionego od roku urodzenia, a także objęcie nimi wszystkich pracowników niezależnie od formy współpracy z przedsiębiorstwem, w tym zatrudnionych cudzoziemców – dodał.

Pracodawcy mają odpowiedni potencjał organizacyjny i doświadczenie, które są gwarancją bezpiecznego przeprowadzenia szczepień. Firmy czekają na wymogi, które będą musiały spełnić, aby wziąć udział w programie szczepień. Najważniejsze w tej chwili jest umożliwienie firmom przygotowania się do programu szczepień. Przedsiębiorcy proponują też spełnienie warunków, które przyspieszą cały proces:

10 postulatów Lewiatana w sprawie szczepień w zakładach pracy:

1. Jak najszybsze ogłoszenie i skonsultowanie przez rząd szczegółowych procedur i wytycznych. Aby wykorzystanie zakładów pracy w procesie szczepień dało najlepsze efekty konieczne jest rozpoczęcie programu szczepień w firmach już na początku maja.
2. Odejście od kalendarza szczepień uzależnionego od roku urodzenia.
3. Umożliwienie organizacji szczepień grupom kapitałowym, a nie pracodawcom rozumianym wąsko (jako „numer KRS”).
4. Odejście od limitu 500 pracowników i umożliwienie pracodawcom szczepienia całego środowiska kontaktów społecznych wokół firmy. Umożliwienie szczepień także rodzin pracowników, dostawców, usługodawców, innych kontrahentów oraz pracowników outsourcowanych.
5. Dopuszczenie szczepienia nie tylko obywateli polskich, ale też pracowników cudzoziemskich.
6. Umożliwienie organizowania punktów szczepień także przez zewnętrzny podmiot, np. opiekuna medycznego firmy.
7. Umożliwienie organizowania wspólnych punktów szczepień dla swoich pracowników przez kilku pracodawców (np. w specjalnych strefach ekonomicznych).
8. Umożliwienie wyboru rodzaju szczepionki (producenta) oraz faktyczne zapewnienie dostępu do wszystkich rodzajów szczepionek.
9. Pilnie powołanie zespołu roboczego, który przygotuje potrzebne rozwiązania oraz będzie monitorował wdrożenie procesu szczepień w firmach.
10. Przedsiębiorstwa już przygotowane do realizacji procesu szczepień powinny mieć możliwość organizacji pilotaży, aby lepiej zorganizować ten proces na masową skalę.

Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences