O nas

Zapytanie ofertowe z dn.17.06.2024 r. w celu rozeznania rynku na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki.

 

W związku z realizacją projektu Technopark Kielce Digital Innovation Hub współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe) oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG), Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 25/4 25-512 Kielce, KRS: 0000079357, NIP: 959-182-42-45, REGON: 260096530, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 3 (trzech) laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki.

Państwa ofertę cenową prosimy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania wraz z pozostałymi załącznikami 

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty do dnia 25.06.2024 r

 

Do pobrania

Update cookies preferences