O nas

Zapytanie ofertowe z dn.27.06.2024 r. w celu rozeznania rynku na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki.

W związku z realizacją projektu Technopark Kielce Digital Innovation Hub współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe) oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG), Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 25/4 25-512 Kielce, KRS: 0000079357, NIP: 959-182-42-45, REGON: 260096530, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 3 (trzech) laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki.

Państwa ofertę cenową prosimy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania wraz z pozostałymi załącznikami.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty do dnia 05.07.2024 r

W przypadku pytań prosimy kierować korespondencję na adres poczty elektronicznej: k.stepniewska@szpp.eu

0. ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Formularz ofertowo-cenowy

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3

4. Załącznik nr 4

5. Załącznik nr 5

Update cookies preferences