Nasze bieżące działania

Zaproszenie na VIII spotkanie Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu VIII Regionalnego Forum Współpracy Międzynarodowej, organizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. w godz. 09:00–16:00 w Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach. 


Najbliższe spotkanie Forum poświęcone będzie możliwościom pozyskiwania środków finansowych z programu URBACT III oraz doskonaleniu umiejętności w zakresie tworzenia i zarządzania projektami EFS na przykładzie RPO WŚ i PO WER na lata 2014-2020. Bliższe informacje na temat merytorycznej zwartości najbliższego spotkania Forum znajdą Państwo w programie spotkania oraz w zakładce poświęconej Forum:

 

http://www.rodm-kielce.pl/pl/regionalne_forum_wspolpracy_miedzynarodowej/ 

 

Potwierdzenie przybycia należy zgłaszać do dnia 14 grudnia 2015 r. wysyłając poniższy elektroniczny formularz:


https://docs.google.com/forms/d/1BkWe9_v4_B3FLAhkduj-jTg-WNHWLKi9dd4qBPXuEXQ/viewform

 

Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają członkowie Forum (podpisana deklaracja członkowska).