Nasze bieżące działania

Zaproszenie na spotkanie

W imieniu Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o zapraszamy na spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. Udział w spotkaniu bezpłatny!

 Szanowni Państwo,

  

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zapraszają na bezpłatne spotkanie animacyjne dot. źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach głownie w kontekście zadań termomodernizacyjnych. Na spotkaniu poruszone zostaną informacje dot. założeń i zasad aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich- Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) w dniu 28 września br. tj. piątek o godz. 10.00. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: biuro@it.kielce.pl do dnia 27 września br.

W treści maila proszę podać imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji oraz numer telefonu.

 

UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.