Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Zapraszamy na spotkanie Rady Firm Rodzinnych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące powołanie Rady Firm Rodzinnych w ramach naszej organizacji, które odbędzie się 15 listopada 2016 roku o godz. 15.00 w Hotelu Bristol Art & Medical Spa w Busku-Zdroju.


 

Inicjatywa ta jest zwieńczeniem wcześniejszych działań Związku w tym obszarze i ma na celu docenienie roli przedsiębiorstw rodzinnych jako najsilniejszych ogniw polskiej i regionalnej gospodarki. Podmioty rodzinne stanowią bowiem o stabilnym zatrudnieniu, są gwarantem rozwoju i trwałości przez pokolenia. Powstałe często z pasji i determinacji pierwszych właścicieli, od ponad 25 lat zapewniają polskiej gospodarce zrównoważony rozwój, kultywują tradycje i kulturę firm nastawionych na długofalowe budowanie wartości.

 

Obecnie przed polskimi firmami rodzinnymi rysuje się wiele wyzwań, od budowania własnej tożsamości, po sukcesje. Firmy rodzinne wchodzą zatem w nowy etap swojego działania. Potrzebują wymiany wiedzy i doświadczeń miedzy sobą, potrzebują wsparcia w budowaniu wizerunku związanego z „rodzinnością”, który będzie pozytywnie oddziaływał na budowanie przez nich marki. Podczas spotkań Rady będziemy wspólnie mierzyć się z tymi wyzwaniami, przy wsparciu ekspertów, prawników i ekonomistów.

 

Rada Firm Rodzinnych stawia sobie za cel, aby poprzez integrację, wspieranie oraz promowanie działań, zadbać o wspólny interes rodzin biznesowych. Chcemy, aby nasi goście poznali nowych potencjalnych partnerów biznesowych i wymieniając się doświadczeniami z innymi, skorzystali z synergii, jaką daje integracja.

 

Wyrażam nadzieję, że podjęta wspólnie z Państwem inicjatywa przyczyni się do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych w regionie świętokrzyskim. Serdecznie zapraszam Państwa wraz z aktywnymi już w firmie członkami rodziny, sukcesorami.

 

Aby potwierdzić uczestnictwo w spotkaniu prosimy o informację mailową (biuro@szpp.eu) lub telefoniczną (41 341 70 39).

 

Agenda spotkania

15:00-15:15

Otwarcie spotkania  i przedstawienie idei Rady Firm Rodzinnych  przy ŚZPP Lewiatan

Tomasz Tworek, Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan/Dorbud S.A.

15:15-15:40

Rada Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan – założenia, cele, możliwość współpracy

Paweł Kaczmarczyk – Dyrektor Dep. Rozwoju Organizacji Konfederacji Lewiatan

15:40-16.10

Małopolska Rada Firm Rodzinnych, jako dobry przykład integracji rodzin biznesowych

Marian Bryksy – Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

16:10-16:35

„Firmy rodzinne a edukacja młodzieży” – Damian Kupczyk (ABC Czepczyński):

  • Firmy rodzinne na rzecz edukacji ekonomicznej młodzieży: „Świat pieniądza. Scenariusze lekcji”, pilotażowy konkurs edukacyjny.

16.35-16:45

Przerwa kawowa

16:45-17:45

„Jak powstała moja firma? Nasze historie sukcesu”

17:45-18.30

Prezentacje tematyczne ekspertów Deloitte połączone z dyskusją:

Jak zachować trwałość biznesu rodzinnego? Konstytucje rodzinne.

  • Czym jest Konstytucja Firmy Rodzinnej, jakie są najważniejsze cele jej stworzenia i obszary, które reguluje?
  • Przykłady ryzyk biznesowych, prawnych i podatkowych, przed którymi Konstytucja chroni.
  • Konstytucja a plan sukcesyjny. Jak Konstytucja pomaga uchronić się przed ryzykiem nieudanej sukcesji?
  • Konstytucja jako akcelerator zmian modelu i procesów biznesowych Firmy, celem poprawy pozycji rynkowej.
  • Proces tworzenia i wdrożenia Konstytucji i warunki jej odpowiedniego przygotowania. 
  • Akty wykonawcze do konstytucji rodzinnej – ich rola oraz zakres.
  • Planowanie prawno-podatkowe przy planowaniu sukcesji

Adam Wacławczyk, Dyrektor w zespole firm rodzinnych, doradca podatkowy
Robert Uhl, Menedżer w zespole ds. firm rodzinnych, adwokat

18.30

Lunch