Nasze bieżące działania

Za kilka dni w Kielcach Dialog Obywatelski


Dialog Obywatelski o polityce obronnej UE


Już w tym tygodniu, 6 września w Kielcach w ramach ramach XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO, będzie można porozmawiać z Elżbietą Bieńkowską europejskim komisarzem ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw O przyszłości polityki obronnej Unii Europejskiej i Europejskim Funduszu Obronnym.

Dialog Obywatelski, w którym udział weźmie również Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, będzie dotyczył nowej inicjatywy Komisji Europejskiej, mającej na celu m.in. wsparcie europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Spotkanie będzie częścią programu Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) – jednej z największych imprez branży zbrojeniowej w Europie.

 

Zapraszamy, zachęcamy:

6 września, godz. 16:30-17:30, Targi Kielce, sala: Omega, ul. Zakładowa 1, Kielce. Wstęp na Dialog Obywatelski jest bezpłatny, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji w terminie do 5 września