Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

WRDS Kielce poparł apel ŚZPP Lewiatan

Działania na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wsparcia pracodawców w warunkach pandemii, a także ocena funkcjonowania rozwiązań zawartych w tarczach antykryzysowych zdominowały posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
Podczas pierwszego od momentu ogłoszenia pandemii posiedzenia, które odbyło się 26 maja w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – przedstawiciele strony rządowej, samorządu, pracodawców oraz organizacji związkowych, zaopiniowali projekt Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2020 oraz ocenili funkcjonowanie rozwiązań zawartych w tarczach antykryzysowych.
W ramach zapobiegania i zwalczania negatywnych skutków gospodarczych, spowodowanych pandemią  COVID-19, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dysponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.
Środki na realizację działań w ramach tarczy antykryzysowej, przesunięte z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy, otrzymały także Powiatowe Urzędy Pracy. Łącznie to ponad 305 mln zł. Przeszło 216 mln zł z Funduszu Pracy trafi również do mikroprzedsiębiorców w postaci pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
W ramach wsparcia, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dysponowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, do firm poszkodowanych w wyniku pandemii trafi 249,5 mln zł. 231 mln zł zostanie przeznaczone na uruchomienie, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, kredytów obrotowych i inwestycyjno-obrotowych. 10 mln zł przedsiębiorcy otrzymają na usługi doradcze w postaci voucherów. Nabór wniosków, do pierwszej edycji, w której do rozdysponowania jest 5 mln zł, rozpoczął się 21 maja, a zakończy 31 sierpnia.
Podczas posiedzenia strony pracodawców oraz samorządowców przedstawiły uwagi dotyczące funkcjonowania rozwiązań zawartych w tarczach antykryzysowych, które zostaną przekazane do Rady Dialogu Społecznego. ŚZPP Lewiatan przedstawił na posiedzeniu swoje postulaty dotyczące m.in. rozszerzenia pomocy dla przedsiębiorstw (np. zwolnień z opłacania składek ZUS dla średnich i dużych firm) oraz konieczne do podjęcia działania udrażniające obowiązujące przepisy pomocowe (np. o pomoc dla przedsiębiorstw, które zawarły porozumienie z ZUS ws spłaty zaległości, a to wyklucza je z możliowści otrzymania subwencji tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. WRDS Kielce poparł także Apel Prezesa Marka Bansika dot. bałaganu legislacyjnego, oraz konieczności uproszenia przepisów pomocowych dla firm.

Postulaty i uwagi ŚZPP do Tarcz Antykryzysowych

Apel ŚZPP ws bałaganu legislacyjnego

 

Update cookies preferences