Nasze bieżące działania

Wizyta studyjna przedstawicieli UJK w Azji

Przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w tym koordynator zadania dr Ana Kamińska wraz z partnerami z Kieleckiego Parku Technologicznego  w ramach realizacji projektu MATcHES w dniach 20 - 30 kwietnia gościli w Azji. Celem wizyty była realizacja szkoleń na uczelniach w trzech regionach Uzbekistanu. Szkolenia prowadzone przez pracowników Uniwersytetu dotyczyły między innymi zarządzania projektami badawczymi, naukowymi i innowacyjnymi.

 

 

Projekt MATcHES “Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan” ma na celu modernizację i wzmocnienie roli uczelni uzbeckich w rozwoju regionalnym opartym na wiedzy oraz stworzeniu modelu Trójkąta Wiedzy: edukacja-innowacje-badania oraz przygotowanie platform współpracy, oraz koncepcji funkcjonowania trzech parków naukowo - technologicznych w Uzbekistanie. Więcej informacji na stronie projektu: http://www.matches-project.eu/EN/home/ oraz http://www.ujk.edu.pl/tempus_iv.html

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu TEMPUS IV

The project is co-financed with the support of the TEMPUS IV programme of the European Union