Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Walne Zgromadzenie ŚZPP Lewiatan

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaprasza Członków na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dn. 23 czerwca br. (wtorek) o godz. 15.00 w pierwszym terminie, albo o godz. 16.00 w drugim terminie w Stacji Biznesu, przy ul. Zagnańskiej 49 w Kielcach. Z uwagi na kwestie organizacyjne, prosimy o potwierdzenie obecności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków, telefonicznie: (41) 341-70-39 lub drogą elektroniczną: a.kaczor@szpp.eu do dn.19 czerwca br.