Nasze bieżące działania

W listopadzie zatrudnienie i płace dostaną zadyszki

W październiku 2020 roku w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób pracowało 6318,3 tys. osób – podał dzisiaj GUS. To nieco więcej niż miesiąc wcześniej, kiedy zatrudnionych było 6312,4 tys. Mimo przyjęć do pracy nowych pracowników i dalszego przywracania wcześniejszych wymiarów etatów sprzed pandemii, zatrudnienie jest nadal niższe niż rok wcześniej o 1%.
Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5458,88 zł i było o 4,7% wyższe niż przed rokiem.  To  wzrost zarówno w stosunku do września br. (5371,56 zł), jak i października 2019 roku (5213,27 zł). Można to tłumaczyć zakończeniem stosowania regulacji pozwalających na obniżenie wymiaru czasu pracy, co wiązało się bezpośrednio z obniżką płac pracowników. Wpływ na politykę płacową pracodawców mogła też mieć poprawa nastrojów konsumenckich i skuteczność negocjacji płacowych pracowników.
Powyższe dane, mimo że są dość optymistyczne, nie powinny stanowić podstawy do twierdzenia, że sytuacja na rynku pracy jest dobra. Po pierwsze, dane publikowane przez GUS dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób. Z niepewnością gorzej radzą sobie firmy małe, często bez „poduszki bezpieczeństwa” w postaci zasobów finansowych. Nawet jeśli firmy te skorzystały z rozwiązań proponowanych w ramach pierwszych tarcz antykryzysowych, obecnie – próbując przetrwać na rynku – będą ograniczały wynagrodzenia lub nawet zwalniały pracowników. Po drugie, dane dotyczą października, kiedy jeszcze poziom zachorowań był niższy niż obecnie, a ograniczenia prowadzenia działalności nie były tak rygorystyczne jak w tej chwili. Wprowadzone restrykcje niewątpliwie odbiją się na poziomie dochodu wielu firm, co przełoży się na zatrudnienie i wypłacane pracownikom wynagrodzenia. Bez realnej pomocy państwa dla firm w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 możemy spodziewać się spadku zatrudnienia, szczególnie w mikrofirmach i wzrostu bezrobocia.
Konfederacja Lewiatan