Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Trwają nabory w PUP na dofinansowanie miejsc pracy!

Powiatowe Urzędy Pracy w województwie w dalszym ciągu prowadzą nabory na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych/części wynagrodzeń w firmach mikro, małych i średnich. Część z urzędów po zakończeniu I naboru, rozpoczeła kolejne. Aby skorzytać z tej formy wsparcia nie ma konieczności wprowadzania w firmie przestoju ekonomicznego, ale należy wykazać znaczny - 30 % spadek obrotów w wyniku obecnej sytyuacji epidemiologicznej.

UWAGA: Od momentu ogłoszenia naboru na środku, firmy mają 14 dni na złożenie wniosku we właściwym PUP. Termin ten wynika z ustawy.

Na bieżąco aktualizujemy dane o naborach w poszczególnych powiatach woj. świętokrzyskiego, gdzie znajdują się nasi członkowie. Pod tabelą znajdziecie Państwo więcej informacji o tym instrumencie.

 

Nazwa urzędu

Data Naboru 

Szczegółowe informacje 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Busko-Zdrój

 

 

 

 

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

16.04.2020-30.04.2020

II NABÓR ZAKOŃCZONY!

13.05.2020 - 27.05.2020

III NABÓR TRWA:

28.05.2020 - 12.06.2020

 

 

https://bit.ly/36LSj8I

Powiatowy Urząd Pracy Kazimierza Wielka

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020 r. - 27.04.2020 r.

II NABÓR ZAKOŃCZONY!

21.04.2020 - 04.05.2020

III NABÓR ZAKOŃCZONY!

15.05.2020- 28.05.2020

 

https://bit.ly/2yI85Fa

 

Powiatowy Urząd Pracy Opatów

 

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

17.04.2020-30.04.2020 

II NABÓR ZAKOŃCZONY!

13.05.2020 - 26.05.2020 

III NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ:

08.06.2020 - 21.06.2020

 

 

https://bit.ly/3gN9POD

Powiatowy Urząd Pracy Sandomierz

 

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

15.04.2020 r. - 28.04.2020 r.

II NABÓR ZAKOŃCZONY: 

29.04.2020-12.05.2020

III NABÓR ZAKOŃCZONY!

13.05.2020- 26.05.2020

IV NABÓR TRWA:

27.05.2020 - 09.06.2020

https://bit.ly/3clJH9R

Powiatowy Urząd Pracy Staszów

 

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

07.04.2020 - 21.04.2020

II NABÓR ZAKOŃCZONY!

22.04.2020-05.05.2020

III NABÓR ZAKOŃCZONY!

7.05.2020 - 21.05.2020

IV NABÓR TRWA:

27.05.2020 - 09.06.2020


 

https://bit.ly/2Mno7XT

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020-27.04.2020

II NABÓR ZAKOŃCZONY!

29.04.2020-12.05.2020

III NABÓR ZAKOŃCZONY!

13.05.2020 - 26.05.2020

IV NABÓR TRWA:

27.05.2020 - 09.06.2020

 

https://bit.ly/2Blunxi

Powiatowy Urząd Pracy  Skarżysko-Kamienna

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

03.04.2020-16.04.2020

NABÓR CIĄGŁY

04.05.2020 - do odwołania

 

https://bit.ly/2YPYxT2

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Jędrzejów

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020 -27.04.2020

II NABRÓR ZAKOŃCZONY!

12.05.2020 - 25.05.2020

https://bit.ly/2Wj2qOG

Powiatowy Urząd Pracy Końskie

 

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020-27.04.2020

II NABÓR ZAKOŃCZONY!

11.05.2020 - 24.05.2020

III NABÓR TRWA:

01.06.2020 - 15.06.2020

 

 

 

https://bit.ly/2AuWo4R

Powiatowy Urząd Pracy Pińczów

 

 

 

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020-27.04.2020

NABÓR CIĄGŁY

04.05.2020 - do odwołania

 

 

https://bit.ly/3fJgkkS

Powiatowy Urząd Pracy Starachowice

 

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020-27.04.2020

II NABÓR ZAKOŃCZONY!

28.04.2020-11.05.2020

III NABÓR TRWA:

12.05.2020 - 25.05.2020

IV NABÓR TRWA:

26.05.2020 - 08.06.2020

 

https://bit.ly/2yOmeAq

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa

 

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

16.04.2020-29.04.2020

II NABRÓR ZAKOŃCZONY!

30.04.2020 - 14.05.2020

III NABRÓR ZAKOŃCZONY!

12.05.2020 - 28.05.2020

 

https://bit.ly/2X6oYBs

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

NABÓR TRWA:
02.06.2020 - 15.06.2020

https://bit.ly/3dtXUmp

 

Powiatowy Urząd Pracy

Ostrowiec Świętokrzyski

I NABÓR ZAKOŃCZONY!

14.04.2020-27.04.2020

https://bit.ly/3dAQJc4

 

   

 

Wsparcie od starosty

Podstawa prawna - Art.15zzb Su

Kogo dotyczy?


- Mikroprzedsiębiorcy

- Mali przedsiębiorcy,

- Średni przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Komentarz praktyczny

Przedsiębiorcy mogą otrzymać, na podstawie umowy podpisanej ze starostą, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.


Warunkiem otrzymania takiego dofinansowania jest:
- posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców;
odnotowanie na skutek epidemii wysokiego, co najmniej 30% spadku obrotów, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu - - do analogicznych dwóch miesięcy w 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego).


Wysokość dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów i wynosi:
- co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
- co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
- co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

 

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku, mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (okres ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów).

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową ze starostą, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi (np. jeśli pracodawca otrzymywał dofinansowanie przez okres trzech miesięcy, powinien utrzymać pracowników przez kolejnych trzech miesięcy po zakończeniu okresu wsparcia).

Update cookies preferences