Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Targi KIELCE WORK SAFETY EXPO

Wspólnie z Targami Kielce organizujemy Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO, które odbędą się w dniach 7-9 czerwca 2018 roku.

 

 

Poprzednią edycję wydarzenia, skierowanego do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz do producentów i dystrybutorów z branży zwiedziło blisko 6 tysięcy gości.

 

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  KIELCE WORK SAFETY-EXPO, które odbywać będzie się równolegle z  Międzynarodowymi Targami Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO, w swym szerokim zakresie branżowym będą miały:  elementy ochrony indywidualnej pracowników (sprzęt, odzież, obuwie ochronne i robocze), środki ochrony zbiorowej (ochrona przed: promieniowaniem, hałasem, porażeniem prądem, systemy wentylacyjne, zabezpieczenia ochronne), materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej, znaki ochrony ppoż. i ewakuacyjne, znaki ochrony i higieny pracy, znaki informacyjne, instrukcje bhp i ppoż., oświetlenie  awaryjne, ewakuacyjne i bezpieczeństwa, systemy alarmowe i ostrzegawcze do wczesnego wykrywania zagrożeń, urządzenia i systemy technicznego zabezpieczenia obiektów, systemy monitoringu zagrożeń w środowisku pracy, bierne systemy zabezpieczeń ppoż. obiektów, elementy ergonomii miejsca pracy, środki higieniczne, wyposażenie sanitarne i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego, aparatura kontrolna i pomiarowa, sprzęt i środki do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, systemy łączności  służb ratowniczych  oraz wyposażenie stanowisk dyspozycyjnych, systemy do dekontaminacji masowej, usługi szkoleniowe, rzeczoznawców pożarowych i bhp oraz sanitarnych, oferta wydawnictw branżowych, instytucje i organizacje, uczelnie wyższe kształcące na kierunkach: pożarniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ratowników medycznych.

 

W trakcie trwania targów Związek wystawi stoisko informacyjne, na którym bezpłatnych porad będą udzielać m.in. BHP-owiec oraz broker ubezpieczeń.

 

Dodatkowo w pierwszym dniu trwania Targów odbędzie się seminarium dedykowane pracodawcom dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny pracy, które poprowadzi  Janusz Borówka – właściciel naszej firmy członkowskiej – Firmy Rodzinnej „Borkówka” Janusz Borkówka. Ekspert specjalizuje się w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako jedyny w województwie jest członkiem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

 

 

Poniżej znajdą Państwo ofertę dotyczącą wykupu stoiska dzięki której będziecie mogli Państwo zawitać w gronie wystawców Targów Kielce i tym samym zaprezentować swoją firmę.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 41 341 70 39 lub mailowo: biuro@szpp.eu.

Update cookies preferences