Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

ŚZPP Lewiatan na spotkaniu z Minister Nowak o problemach świętokrzyskich przedsiębiorstw

Na zaproszenie Konfederacji Lewiatan Prezes Marek Banasik wziął dziś udział w spotkaniu online z panią Minister Aliną Nowak, odpowiedzialną za rynek pracy oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Prezes Banasik przedstawił problemy oraz postulaty firm Członkowskich ŚZPP Lewiatan w tym obszarze.

Tematem spotkania były przede wszystkim instrumenty wsparcia przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19. Uczestnicy spotkania postulowali przede wszystkim o ułatwienia w dostępie do środków przeznaczonych dla przedsiębiorców m.in. przez zmniejszenie biurokracji, wprowadzenie jednoznacznych interpretacji zapisów we wnioskach oraz skrócenie czasu oczekiwania na pomoc. Wiele uwagi poświęcono również pytaniom o to, czy rząd przewiduje przedłużenie wsparcia i w jakiej formie. Jednym z wniosków na przyszłość było zmniejszenie liczby instrumentów i skoncentrowanie się na tych, które mają największy wpływ na utrzymanie zatrudnienia.
Pani Minister zadeklarowała, że wsparcie przedsiębiorców jest szczególnie ważnym celem dla ministerstwa oraz zadeklarowała chęć współpracy i możliwość dalszych spotkań. Ustalono, że sprawy zgłoszone w trakcie spotkania zostaną zebrane, opisane i przekazane do resortu pracy.

Update cookies preferences