Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Środki na internacjonalizację MŚP ze świętokrzyskiego - nabór niebawem!

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego, którzy chcą zawalczyć o nowe rynki zagraniczne.  Mogą się oni starać o wsparcie w ramach II rundy konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Internacjonalizacja MŚP”, która rusza 4 sierpnia. Środki pochodzą  z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
O dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług mogą wnioskować mikro, mali i średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej, w tym również z regionu świętokrzyskiego.
Przedsiębiorca, który chce zawalczyć o wsparcie, musi posiadać co najmniej jeden wyrób lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z przygotowaniem do umiędzynarodowienia działalności, jak np. koszty usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności; udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Pieniądze z konkursu można także przeznaczyć na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub 550 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Dofinansowanie zostanie przyznane ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
W konkursie wprowadzona została znacząca zmiana. Dotychczas koszty udziału w targach i misjach gospodarczych musiały być ograniczone do 49 proc. kosztów projektu, w tym roku warunek ten został zniesiony. Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt powinien trwać nie dłużej niż 24 miesiące.
Konkurs PARP „Internacjonalizacja MŚP” został podzielony na dwie rundy. Pierwsza zakończyła się 28 maja, druga rozpocznie się 4 sierpnia i potrwa do 7 września 2020 r. Budżet całego konkursu wynosi 50 mln zł.
Szczegóły konkursu: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp
Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Update cookies preferences