Nasze bieżące działania

Spotkanie Sieci Europe Direct w Kielcach

W dniach 12-14 września 2016 r. w Kielcach odbyło się spotkanie polskiej Sieci Europe Direct. W spotkaniu wziął również udział Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dr Marek Prawda.

 

Uczestników spotkania w imieniu instytucji prowadzącej Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce, czyli ŚZPP Lewiatan powitali – Prezes Tomasz Tworek oraz Wiceprezes Marek Banasik.

 

Podczas spotkania omawiane były najważniejsze aspekty funkcjonowania Sieci Europe Direct. Wymieniano doświadczenia w zakresie działalności członków sieci w poszczególnych regionach oraz współpracy z lokalnymi partnerami.  Dyskutowano również nad najważniejszymi wydarzeniami i procesami, które obecnie dzieją się w Unii Europejskiej i nad tym jak komunikować obywatelom sprawy, którymi obecnie żyje Unia Europejska, takie jak kryzys migracyjny czy Brexit.

 

Sieć Europe Direct jest koordynowana przez Komisję Europejską i powstała po to, by uczynić Unię Europejską i jej instytucje „bliższą obywatelowi”. Sieć stanowi jedno z głównych narzędzi służących przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz przesyłania informacji zwrotnych instytucjom europejskim. Za pośrednictwem działających w Polsce i Europie punktów zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się więcej o pracy Unii Europejskiej w poszczególnych obszarach, a także aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Oprócz działań informacyjnych i promocyjnych sieci zajmują się również organizowaniem szkoleń i konferencji.

 

W skład Sieci Europe Direct skład wchodzą Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, Centra Dokumentacji Europejskiej i Team Europe.

 

Przy ŚZPP Lewiatan od 2013 roku funkcjonuje Punkt Informacji Europejskiej, jeden z 31 punktów na terenie Polski i ponad 500 na obszarze całej Unii Europejskiej. Punkty prowadzone są przez różnego rodzaju instytucje: organizacje pozarządowe, szkoły wyższe oraz jednostki administracji publicznej.