Nasze bieżące działania

Spotkanie noworoczne Lewiatana

Początek każdego roku to okres wzmożonych podsumowań i tworzenia planów na najbliższą przyszłość. W życiu zawodowym jest to okres refleksji i prognozowania na najbliższy rok. W tym kontekście Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan w czwartek 30 stycznia br. w Kieleckim Parku Technologicznym zorganizował Noworoczne Spotkanie „O biznesie przy kawie”.

 

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy dwóch gości specjalnych:

  • Jan Maćkowiak – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
  • Zbigniew Gajewski – Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan.

Pierwsza część spotkania została poświęcona wprowadzeniu do zagadnień społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i budowy kapitału społecznego, podczas której Zbigniew Gajewski odpowiedział nam na pytanie „Dlaczego Europa i Stany Zjednoczone skręcają w lewo?”

Kolejna część, w której głos zabrał Jan Maćkowiak, dotyczyła inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego oraz planów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie rozbudowy infrastruktury w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Spotkanie zostało uwieńczone lamką szampana z noworocznymi życzeniami.