Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Sierpień 2016

sierpień

31

2016

Zmiany w Kodeksie pracy: Od 1 września najpierw umowa potem praca

Nowelizacja Kodeksu pracy, wchodząca w życie 1 września br. zakłada, że pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
czytaj więcej

sierpień

30

2016

Dwie nowe firmy w naszym gronie!

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie grono ŚZPP Lewiatan powiększyło się o dwie nowe firmy. 
czytaj więcej

sierpień

30

2016

Wysoka płaca minimalna zagraża mikroprzedsiębiorstwom

Wzrost minimalnego wynagrodzenia  w 2017 roku do 2000  zł, czyli do 47 proc. przeciętnej płacy w gospodarce narodowej oznacza, że w mikroprzedsiębiorstwach może ono stanowić nawet ponad 70 proc. średniej płacy. W konsekwencji  mikrofirmy będą uciekać z zatrudnieniem do szarej strefy.
czytaj więcej

sierpień

26

2016

Samorząd będzie miał mniej do powiedzenia w sprawie dialogu

  Nie jest zasadne przejęcie przez wojewodów od marszałków województw kompetencji dotyczących powoływania i organizowania prac Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego – uważa Konfederacja Lewiatan. Taka propozycja znalazła się w projekcie nowelizacji  ustawy  o Radzie Dialogu...
czytaj więcej

sierpień

26

2016

Paweł Althamer i Nomadzi w Kielcach

W dniach 5-8 września 2016 roku w Kielcach odbędzie się ósma edycja wydarzenia „Sztuka w przestrzeni publicznej”. Artystycznym gospodarzem jest w tym roku Paweł Althamer. Do udziału zaprosił blisko dwudziestu przyjaciół–artystów, których poznał na różnych etapach swojej drogi twórczej. Po latach...
czytaj więcej

sierpień

25

2016

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/08/2016

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  w związku z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego na usługę polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa zawodowego w kontekście...
czytaj więcej

sierpień

25

2016

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/08/2016

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan,  w związku z zakończeniem postępowania dot. zapytania ofertowego na usługę badania przedsiębiorstw działających w ramach inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w ramach projektu „Nowoczesna...
czytaj więcej

sierpień

25

2016

Głos Lewiatana jest słyszalny w Polsce i Europie

W liście wystosowanym do wicepremiera Mateusza Morawieckiego Konfederacja Lewiatan nie zgadza się z jego stwierdzeniem, które padło na spotkaniu z przedsiębiorcami w Opolu, że poprzez rozproszenie, głos polskich organizacji pracodawców jest zupełnie niesłyszalny w Brukseli i słabo słyszalny w Warszawie.
czytaj więcej

sierpień

24

2016

Misja gospodarcza do Chin

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych działalnością w Chinach do udziału w kolejnej misji gospodarczej do Pekinu, która odbędzie się w dniach: 25-29 września 2016. Organizatorem misji jest Silesia Chamber of Commerce Ltd.
czytaj więcej

sierpień

24

2016

Budżet 2017: bardzo prospołeczny, bardzo ryzykowny

Ministerstwo Finansów przekazało członkom Rady Ministrów wstępny projekt budżetu na 2017 rok.  
czytaj więcej

sierpień

23

2016

Akademia Lewiatana: Odpowiedzialne zarządzanie wpływem i reputacją

W ramach Akademii Lewiatana, 13 września 2016 r. odbędzie się szkolenie dotyczące odpowiedzialnego zarządzania wpływem, informacją i reputacją w obliczu wyzwań społecznych i gospodarczych.  
czytaj więcej

sierpień

23

2016

Inwestycje przedsiębiorstw ciągle poniżej poziomu z 2015 r.

Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw średnich i dużych były w 1. półroczu 2016 r. wyższe o 3,6 proc.  r/r, a ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – o 3,1 proc. Wynik finansowy netto wzrósł o 12,9 proc., a inwestycje spadły o 7,1 proc. (w cenach stałych) – podał GUS....
czytaj więcej

sierpień

22

2016

Targi Pracy na Rynku Miejskim w Kielcach

Miejski Urząd Pracy w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w Targach Pracy, które odbędą się ponownie na Rynku Miejskim w Kielcach w dniu 25 sierpnia 2016 roku w godzinach od 12:00 do 14:30. Udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, pracodawcy, instytucje wsparcia biznesu oraz edukacji. Akcja ma na celu...
czytaj więcej

sierpień

19

2016

Projekt zmian w Kodeksie karnym ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospo

Celem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest doprowadzenie do sytuacji, w której przestępcze działania obywateli, zmierzające do nielegalnego uzyskania środków finansowych staną się nieopłacalne, a wyjątkowo surowa sankcja karna stanowić będzie walor odstraszający ...
czytaj więcej

sierpień

18

2016

Przegląd emerytalny i debaty ZUS w całym kraju

Decyzją  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej ZUS będzie wiodącą instytucją w prowadzeniu przeglądu emerytalnego.  W skład zespołu ministerialnego, który przygotowuje przegląd, wchodzą przedstawiciele ministerstw i instytucji centralnych, związków zawodowych, organizacji...
czytaj więcej

sierpień

17

2016

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla osób 50+

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, iż w związku z realizacją Programu regionalnego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 50+ w dniach od 16 do 31 sierpnia 2016 roku będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności...
czytaj więcej

sierpień

16

2016

Idee Grant - konkurs dla przedsiębioczych Polek

Darboven Idee Grant 2016 skierowany jest do Polek, które planują stworzenie własnej firmy lub prowadzą własną działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego przedsięwzięcia biznesowego opartego na innowacyjnym i niekonwencjonalnym pomyśle. Zgłoszenia...
czytaj więcej

sierpień

12

2016

Członkowie Lewiatana konsultują Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju przygotowało, wspólnie z innymi resortami, projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konsultacje społeczne Strategii mają trwać do września 2016 r.
czytaj więcej

sierpień

09

2016

Zapytane ofertowe 4/08/2016/NSZ

W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 04/08/2016. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej jednego artykułu branżowego, dotyczącego szkolnictwa...
czytaj więcej

sierpień

09

2016

Giełda kooperacyjna podczas Horizon 2020 ICT Proposers Day 2016

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej podczas Horizon 2020 ICT Proposers' Day 2016. Impreza odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 r. w Bratysławie. Uczestnicy będą mieli okazję uzyskać informacje nt. konkursów dla sektora ICT, organizowanych w ...
czytaj więcej

sierpień

08

2016

Od 2017 r. zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce

Powierzanie pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy na podstawie oświadczenia będzie możliwe tylko do końca 2016 r. Później pracodawca będzie musiał ubiegać się w PUP o zezwolenie na pracę krótkoterminową.  Pojawi się też nowy rodzaj zezwoleń umożliwiających pracę cudzoziemcom – tzw. zezwolenia na pracę...
czytaj więcej

sierpień

05

2016

Pracodawcom coraz trudniej znaleźć pracowników

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed ogłosił wstępne dane o bezrobociu w lipcu br. Stopa bezrobocia osiągnęła 8,6%, czyli spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2 pkt. proc.
czytaj więcej

sierpień

04

2016

Spotkanie z Ministrem Morawieckim

W dniu 03 sierpnia 2016 roku Zarząd oraz przedstawiciele kilku firm członkowskich Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan wzięli udział w spotkaniu środowiska biznesowego z Ministrem Rozwoju Mateuszem Morawieckim w Kieleckim Parku Technologicznych.  
czytaj więcej

sierpień

11

2016

Zapytane ofertowe 3/08/2016/NSZ

W związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region", ŚZPP Lewiatan ogłasza zapytanie ofertowe nr 03/08/2016. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu narzędzia badawczego, pozyskaniu respondentów do badania i przeprowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), z udziałem...
czytaj więcej

sierpień

03

2016

EFNI 2016 o przyszłości pracy

Serdecznie zapraszamy do udziału w szóstej już edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbędzie się w dniach 28-30 września br. w Sopocie.
czytaj więcej

sierpień

02

2016

W przemyśle spadają zamówienia, ale zatrudnienie rośnie

W lipcu wskaźnik PMI Polskiego Sektora Przemysłowego spadł do poziomu 50,3 z 51,8 w czerwcu i 52,1 w maju br. Był to najsłabszy wynik od września 2014 r. - podał Markit. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan
czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą (firmy/instytucje i/lub osoby fizyczne) prosimy o odesłanie na adres: a.kaczor@szpp.eu danych formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy ofertę będzie składać instytucja/firma prosimy o przesłanie informacji osobno dla każdego eksperta.  Termin złożenia ofert: nabór ciągły - do odwołania.