Nasze bieżące działania

Senatorowie posłuchali głosu biznesu. Nie chcą CIT dla spółek komandytowych

•Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zarekomendowała usunięcie z ustawy wszystkich przepisów wprowadzających opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych.
•Senatorowie posłuchali głosu przedsiębiorców. O odrzucenie szkodliwego dla firm podatku apelowała od wielu tygodni Konfederacja Lewiatan.
 
Pracodawcy wielokrotnie podkreślali, że spółki komandytowe nie służą do unikania płacenia podatku. Są w większości przypadków powoływane przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną jednoosobową działalność gospodarczą. Nadanie im statusu podatnika CIT  oparte jest na błędnych założeniach, co do istoty spółki komandytowej oraz na błędnych wnioskach z przeprowadzonych analiz dotyczących przyczyn rosnącej ich popularności.
Powołanie spółki komandytowej jest zwykle naturalnym etapem rozwoju biznesu w szczególności jego sukcesji na rzecz najbliższych i nie prowadzi do zmniejszenia obciążeń podatkowych w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Wskazywanie chęci osiągnięcia jakiejkolwiek optymalizacji podatkowej jest więc nieprawdziwe i nieuzasadnione. Stanowi wyraz nadmiernego fiskalizmu realizowanego bez poszanowania zasady przewidywalności prawa i interesów w toku.
Nakładanie dodatkowych obciążeń na firmy tuż przed zakończeniem roku podatkowego, w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat, kiedy wiele z nich walczy o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy jest działaniem na szkodę gospodarki i polskich przedsiębiorców.  
- Wyłączenie z ustawy przepisów wprowadzających podwójne opodatkowanie spółek komandytowych to dobra decyzja senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Ważne, aby została przyjęta przez całą Izbę. Następnie los 40 tys. polskich firm rodzinnych będzie w rękach posłów, którzy jeżeli odrzucą poprawkę Senatu, nałożą na przedsiębiorców nowy podatek – komentuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Jeżeli tak się stanie ustawa naruszy wyrażoną w Konstytucji zasadę demokratycznego państwa prawnego polegającą na ochronie zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa. Trybunał Konstytucyjny powołując się na tę zasadę wielokrotnie wskazywał, że ustawy nakładające na podatników nowe obciążenia i obowiązki powinny być ogłaszane w Dzienniku Ustaw najpóźniej 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać. Na ten moment nie wiadomo, czy Sejm  zdąży w ostatnim dniu terminu rozpatrzyć uchwałę Senatu, a prezydent podpisać ustawę w kilka godzin.
Ponadto zgodnie z orzecznictwem TK zmiany dotyczące podatków rozliczanych w okresach rocznych, a takim jest podatek dochodowy od osób prawnych, nie powinny wchodzić w życie w trakcie roku podatkowego. Natomiast przepisy nakładające podatek CIT na spółki komandytowe miałyby zacząć obowiązywać od 1 maja 2021 r. dla podatników, którzy nie zdążą przygotować się do nowego reżimu opodatkowania z 1 stycznia 2021 r. Jest to celowy zabieg ustawodawcy, który ze względu na zbyt krótkie miesięczne vacatio legis, wymusza na podatnikach „wybór” późniejszego terminu przyjęcia nowych zasad opodatkowania.

Konfederacja Lewiatan