Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Ruszyły preferencyjne pożyczki w ramach Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej

Ruszyły pożyczki dla przedsiębiorców, które są jednym z elementów Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej. 231 mln zł – taka kwota z Funduszy Unijnych została zarezerwowana w Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pożyczki, które pozwolą im utrzymać się na rynku w dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa.
Dzięki pożyczkom przedsiębiorcy będą mogli sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym składowe należne ZUS i US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokryć koszty użytkowania infrastruktury, zatowarowania i półproduktów, a także wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (które nie zostały opłacone na 1 lutego 2020 r.)
Świętokrzyscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki w wysokości do 1 mln zł, okres karencji przewidziano do 12 miesięcy, zaś spłaty do 6 lat. Niezwykle istotne jest to, że oprocentowanie pożyczek jest zerowe, nie pobierane będą również żadne prowizje od ich udzielania. Pożyczki na tak preferencyjnych warunkach będą udzielanie do końca 2020 r.
Kwota zarezerwowana w Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej na pożyczki została wygospodarowana dzięki przesunięciu ponad 72 mln zł unijnych funduszy z kilku działań na jedno, czyli Instrumenty finansowe dla Małych Średnich Przedsiębiorstw (Działanie 2.6, oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka), którego liderem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Wykorzystane zostaną także środki z projektu Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego, pochodzące m.in. ze zwrotów udzielanych wcześniej pożyczek. Pożyczki udzielane są przez pięciu działających w naszym regionie pośredników, do których należy składać wnioski.
– Pożyczki to jeden z najważniejszych elementów Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Cieszę się, że wypłaty już ruszyły, a ogromne zainteresowanie taką formą wsparcia świadczy o tym, że jest to trafione i oczekiwane przez przedsiębiorców rozwiązanie. Jesteśmy zdeterminowani, by wszelkimi możliwymi sposobami minimalizować ekonomiczne skutki pandemii, pomóc firmom zachować płynność oraz ochronić miejsca pracy.
Wnioski można składać w działających w województwie świętokrzyskim instytucjach finansujących:
• Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
Tel: 41 274-46-90, fax 41 274-04-09
e-mail: farr@farr.pl
• Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
ul. Szkolna 28, 26-015 Pierzchnica
Tel: 41 353 81 67, fax: 41 353 86 60
e-mail: frrpierzchnica@republika.pl
• Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Tel: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281
e-mail: sekretariat@fpws.eu
• Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
Tel. 41 375 14 55, 41 260 46 21, fax: 41 375 14 56
e-mail: kswp@kswp.org.pl
• Lubelska Fundacja Rozwoju
Oddział w Kielcach, ul. Staszica 1, lok. 106-107, 25-008 Kielce
Tel: 41 313-31-77
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Update cookies preferences