Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Świętorzyskiego 2030+

29 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Uchwałą nr 2427/20, przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował go do konsultacji społecznych. Prezes ŚZPP Lewiatan Marek Banasik od początku był zaangażowany w pracę nad przygotowaniem dokumentu. Będzie także reprezentował stanowisko przedsiębiorców zrzeszonych wokół Związku podczas planowanych konsultacji. Przedmiotowy dokument wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro w zakładce poświęconej Strategii (https://bit.ly/2jTykB1)
Ewentualne uwagi lub sugestie można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWŚ 2030+” do dnia 30 września 2020 r. drogą elektroniczną na adres: strategia2030@sejmik.kielce.pl, jak również korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
W ramach konsultacji społecznych planowane są spotkania według harmonogramu:
1.Dla podmiotów z Kielc i powiatu kieleckiego:
19 sierpnia 2020 r. godz. 10:00,
Kielce, Aula Główna Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7.
 
1.Dla podmiotów z powiatów starachowickiego i ostrowieckiego:
20 sierpnia 2020 r. godz. 10:00,
Starachowice, Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21.
 
1.Dla podmiotów z powiatów skarżyskiego i koneckiego:
25 sierpnia 2020 r. godz. 10:00,
Skarżysko – Kamienna, Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25.
 
1.Dla podmiotów z powiatów jędrzejowskiego, włoszczowskiego i pińczowskiego:
27 sierpnia 2020 r. godz. 10.00,
Jędrzejów, Miejskie Centrum Kultury, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
 
1.Dla podmiotów z powiatów sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego:
2 września 2020 r. godz. 10:00,
Sandomierz, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 12.
 
1.Dla podmiotów z powiatów buskiego i kazimierskiego:
4 września 2020 r. godz. 10:00,
Busko-Zdrój, sala konferencyjna Sanatorium Marconi, ul. 1 Maja.
 
Udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny.
W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19, spotkania będą zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z panujących warunków epidemiologicznych. Należy obowiązkowo dokonać zgłoszenia udziału elektronicznie na adres: strategia2030@sejmik.kielce.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz jeśli dotyczy – nazwy reprezentowanej instytucji).
Ze względu na wielkość lokali, gdzie odbywają się spotkania, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane na adres e-mail przed spotkaniem.


Update cookies preferences