Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Program Rekomendowany Pracodawca

Program Rekomendowany Pracodawca to platforma gdzie przedsiębiorcy mogą się pokazać jako firmy zapewniające przyjazne warunki pracy, godnie traktujące swoich pracowników i uczciwie wynagradzające. Udział w programie jest bezpłatny.

 

Misją przedsięwzięcia jest promocja dobrych praktyk stosowanych przez pracodawców względem pracowników oraz wskazanie i wyróżnienie firm, które takie standardy spełniają. Tytuł Rekomendowany Pracodawca ma być jasnym sygnałem dla każdego pracownika, że „tutaj” warto starać się o pracę.  Coraz większa dojrzałość polskiego rynku zatrudnienia w połączeniu z rosnącą świadomością pracowników sprawiają, że oferowany standard pracy staje się jedną z kluczowych kwestii dla konkurencyjności firmy, i to niezależnie od branży. Dlatego, tak ważne jest budowanie wśród pracodawców zrozumienia dla potrzeby podnoszenia jakości stosowanych przez nich standardów zatrudnienia.

 

Dla kogo jest Program Rekomendowany Pracodawca?

Program jest skierowany do każdego Przedsiębiorcy – małego, średniego i dużego – który spełnia warunki przystąpienia do Programu.

 

Jak dostać się do Programu Rekomendowany Pracodawca?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.rekomendowanypracodawca.pl

Maksymalnie w ciągu 30 dni, po weryfikacji zgłoszenia wyślemy Ci wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu do Programu, a na stronie www Programu pojawi się wizytówka Twojej firmy jako Rekomendowanego Pracodawcy lub Złotego Rekomendowanego Pracodawcy.

 

Jak mogę pochwalić się, że jestem Rekomendowanym Pracodawcą lub Złotym Rekomendowanym Pracodawcą?

Na adres podany w zgłoszeniu pocztą wyślemy zestaw naklejek do zamieszczenia w lokalu lub na witrynie. Na adres e-mail podany w zgłoszeniu wyślemy materiały graficzne: logo programu do zamieszczenia na stronie www.

 

Więcej:

http://www.rekomendowanypracodawca.pl/

 

Update cookies preferences