Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Pożyczki płynnościowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu, poszkodowanych przez pandemię COVID-19.

Pożyczki płynnościowe to kolejny instrument wsparcia świętokrzyskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Konsorcjum, którego liderem jest Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, podpisało w poniedziałek, 29 czerwca br. umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Otworzyła ona drogę do uruchomienia pożyczek płynnościowych.
Pożyczki płynnościowe są elementem Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, czyli pakietu rozwiązań, przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, finansowanych z Funduszy Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Cel podejmowanych w ramach regionalnej tarczy antykryzysowej działań to szybkie, sprawne i efektywne działania wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa świętokrzyskiego, ochrona lokalnej gospodarki i rynku pracy, pomoc tym firmom, którym na skutek epidemii COVID-19 grozi upadłość.
Od początku lipca ruszył nowy instrument wsparcia – pożyczki płynnościowe, które udzielane są na bardzo korzystnych warunkach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu. Do dyspozycji przedsiębiorstw są środki w łącznej wysokości 80 mln zł, ale w razie potrzeby kwota ta może zostać zwiększona - o czym zapewnia Zarząd Województwa. 
Wszelkie informacje na temat pożyczek płynnościowych oraz ścieżka do złożenia wniosku drogą elektroniczną dostępne są na stronie internetowej: fpws.eu w zakładce: POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE.
Pożyczki udzielane są na dogodnych warunkach:
finansowanie do 3 mln zł,
oprocentowanie od 0%,
możliwość finansowania 100% wydatków brutto,
okres spłaty do 72 miesięcy,
brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki,
okres karencji w spłacie do 6 miesięcy,
wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty jednostkowej pożyczki
brak konieczności wnoszenia wkładu własnego
możliwość łączenia wydatków w ramach pożyczek płynnościowych z wydatkami inwestycyjnymi
Pożyczki można przeznaczyć na:
wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
zobowiązania publiczno-prawne,
spłatę zobowiązań handlowych,
pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
zatowarowanie, zakup półproduktów
wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania odbiorcy i nieopłacone na 1 lutego 2020 r.

Pożyczek płynnościowych, uruchomionych we współpracy z BGK, udzielają:
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Tel: 41 36 00 280, fax: 41 36 00 281
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
Tel: 41 274-46-90, , fax 41 274-04-09
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich
Tel. 41 375 14 55, 41 260 46 21, fax: 41 375 14 56
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
Tel: 15 833 34 00
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
Tel: 41 353 81 67, fax: 41 353 86 60

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego