Nasze bieżące działania

Pożyczka płynnościowa dla MŚP


Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pożyczki Płynnościowe POIR są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK - w świętokrzyskim jest to Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.


Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:
1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
4) zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,
5) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

 

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną. Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

 

Parametry pożyczek

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
1) dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
2) 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
3) jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do KSWP.

 

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć  15 mln złotych.
Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.


Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pożyczki Płynnościowe POIR są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK - w świętokrzyskim jest to Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

 

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:
1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
4) zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,
5) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.
Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną. Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

 

Parametry pożyczek
Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:
1) dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
2) 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
3) jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do KSWP.

 

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć 15 mln złotych.
Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.Więcej info oraz dokumentacja:
https://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/pozyczka-plynnosciowa-poir