Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Posiedzenie prezydium WRDS pod nowym przewodnictwem

Pod nowym przewodnictwem obradowało prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Rozmowa dotyczyła planu posiedzeń na 2017 rok oraz kwestii, jakie będą podczas nich poruszane. Zdecydowano również o powołaniu zespołu problemowego do spraw szkolnictwa.

 

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu Wojewódzka  Rada Dialogu Społecznego, co roku Rada będzie miała nowego przewodniczącego, reprezentującego jedną z czterech  strony zasiadających w Radzie. W 2016 roku przewodnictwo sprawował w niej marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, który dziś podsumował ostatnie 12 miesięcy działalności rady.

 

- Poruszaliśmy tematy dotyczące praw pracowniczych i rynku pracy, takie jak zakaz handlu w niedzielę, mówiliśmy o kondycji przedsiębiorców w naszym regionie oraz pilnych inwestycjach drogowych czy wykorzystaniu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w naszym regionie . Robiliśmy to zarówno w ramach posiedzeń plenarnych, jak i podczas  obrad zespołów roboczych. Udało nam się również  wypracować stanowiska, takie jak ten dotyczący Elektrowni w Połańcu, której los jest dziś bezpieczny. Tematów jest jednak jeszcze wiele i życzę, abyśmy nadal odczuwali satysfakcję ze wspólnej pracy - powiedział marszałek Adam Jarubas, który życzył dobrego przewodniczenia Radzie Tomaszowi Tworkowi.

 

- Zawsze powtarzałem, że WRDS to bardzo słuszna inicjatywa, która daje szansę na rozmowę wszystkich grup społecznych i wypracowanie najlepszych strategii. Mam nadzieję, że uda nam się pracować efektywnie i znaleźć najlepsze rozwiązania. Zakres naszej tematyki jest bardzo ciekawy,  nie chcemy zajmować się jedynie kwestiami bieżącymi, ale również wybiegać w przyszłość. Liczę na to, że skonkretyzujemy nasze cele i będziemy działać,  by je realizować - mówił Tomasz Tworek, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.

 

Prezydium ustaliło listę tematów, którymi będzie zajmować się na najbliższych posiedzeniach plenarnych. Ustalono, że jednym z najważniejszych będzie kwestia szkolnictwa – w tym szkolnictwa zawodowego, a w celu dokładnego zbadania tego zagadnienia i wypracowania rozwiązań powstanie Zespół problemowy do spraw szkolnictwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jedną z  kwestii, jaką się on zajmie, będą konsultacje wyników badań projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” mających na celu wypracowanie modelu współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym w regionie,  wypracowanie modelu skutecznego promowania szkolnictwa zawodowego w regionie (propozycja kampanii medialnej promującej korpus fachowców), a także najnowsza reforma edukacji i ewentualne skutki likwidacji gimnazjów, m.in. zwolnienia nauczycieli.

 

Prezydium ustaliło również tematy najbliższych prac Rady.  26 stycznia br.  WRDS będzie gościła Henrykę Bochniarz, Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego. Tematem rozmów będzie m.in. planowana nowelizacja  ustawy o Radach Dialogu Społecznego oraz współpraca WRDS z RDS.

 

Na lutowe posiedzenie Prezydium zaplanowało podjęcie dyskusji nt. stanu szkolnictwa zawodowego w regionie, przedstawienie i konsultacje dotychczasowych wyników badań projektu „Nowoczesna szkołą zawodowa – nowoczesny region”, mającym na celu wypracowanie skutecznego modelu współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi  oraz omówienie  kwestii bezpieczeństwa w pracy.

 

Fot. www.sejmik.kielce.pl