Nasze bieżące działania

PARP - wsparcie dla firm z branży usług rozwojowych.

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła 5,85 mln zł. na wsparcie dla firm z branży usług rozwojowych. Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie rekomendacji dotyczących wsparcia branży w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 wydanych przez Radę ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Środki dostępne są dla mikro - , małych- i średnich przedsiębiorstw działających w oparciu o wpis PKD: 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji.
Wsparcie obejmuje :
1. szkolenie-projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej.
2. szkolenie-realizowanie zdalnej usługi rozwojowej.
3. doradztwo-wypracowanie całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany.
Ze szczegółowym zakresem tematycznym wsparcia możecie się Państwo zapoznać tutaj.
Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz rejestracyjny. Rekrutacja trwa do 30 listopada br.
Korzystając z okazji zapraszamy Państwa także do przygotowania i aktualizacji w Bazie Usług Rozwojowych oferty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw z innych branż, które chcą ograniczyć negatywne skutki wywołane przez pandemię. W ramach projektu „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19" PARP przeznaczyła niemal 56 mln zł. na wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 13 sektorów. W październiku planowany jest cykl spotkań dla dostawców usług rozwojowych, poświęcony prezentacji tematów rekomendowanych przez Sektorowe Rady, w ramach zadania COVID-19. Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia na: elzbieta_paduch@parp.gov.pl. W temacie zgłoszenia należy wskazać nazwę sektora, dla którego dostawca chciałby realizować usługi rozwojowe, a w treści zgłoszenia prosimy wskazać adresy poczty elektornicznej, w celu przekazania zaproszenia na spotkania. Spotkania odbędą się w formule zdalnej.
Źródło: 
Administrator Bazy Usług Rozwojowych