Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

O biznesie przy kawie

W dniu 27 lutego 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „O biznesie przy kawie”. Tematem przewodnim spotkania były inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego, w tym możliwości pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.


Gościem specjalnym spotkania w Kawiarni Blike w Kielcach była Pani Aleksandra Woźniak – Kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. Prelegentka zapoznała zgromadzonych przedsiębiorców z nowymi zasadami podziału unijnych pieniędzy, w tym głównie z tym w jakim kierunku będzie rozwijał się region świętokrzyski. Służyć mają temu tzw. inteligentne specjalizacje, a branże do nich zaliczone mają być traktowane priorytetowo przy podziale pieniędzy.

Przedsiębiorcy zgłaszali swoje uwagi do proponowanego kształtu nowych zasad, podkreślając bariery, które znacznie utrudniają korzystanie z środków unijnych. Wśród nich znalazły się takie kwestie jak złożoność procedur i słownictwa czy brak dobrej woli urzędów.

Update cookies preferences