Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Nowe warunki pożyczki dla MŚP w związku z COVID-19 w regionie

Pożyczka dla firm MŚP do 100% przedsięwzięcia inwestycyjnego
Dla kogo?

mikro, małych i średnich przedsiębiorców, podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki, przedsiębiorców nie posiadających zaległości w ZUS i US oraz terminowo regulujących zobowiązania wobec instytucji finansowych.

Na jaki cel?
finansowanie kapitału obrotowego na pokrycie bieżących kosztów działalności związanych z pogorszeniem sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVIDE-19 (wynagrodzenia pracowników, składkowe należne ZUS, US, zatowarowanie, półprodukty itp., zobowiązania publiczno-prawne, spłata zobowiązań handlowych, inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewniającej jej płynność), zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń, środków  transportu, wyposażenia (w tym wdrożenie TIK), zakup nieruchomości zabudowanych, adaptacja/remont/modernizacja nieruchomości oraz nakłady na budowę/rozbudowę posiadanych nieruchomości
Na jakich warunkach?*
pożyczka do 1 000 000 zł
oprocentowanie pożyczki w wysokości stopy bazowej KE aktualnie od 0%, stałe w całym okresie finansowania
brak prowizji za udzielenie pożyczki
brak prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki
wkład własny na poziomie 0%
okres spłaty do 72 miesięcy
udzielenie i zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu
możliwość uzyskania pożyczki wyłącznie pod oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, złożone w formie aktu notarialnego.
Pożyczek udziela w regionie m.in. Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego.
NABÓR I SKŁADANIE WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ W SIEDZIBIE FUNDUSZU
INFORMACJE O POŻYCZKACH:

Zespół Sprzedaży:               Sekretariat :        
41 36 00 288                        41 36 00 280    
41 36 00 289                        sekretariat@fpws.eu
41 36 00 287                        www.fpws.eu
41 36 00 285

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Al. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce
(Budynek AQUA II Piętro)
tel.: 41 360 02 80
e-mail: sekretariat@fpws.eu
www.fpws.eu 

Update cookies preferences