O nas

Notatka z unieważnienia zapytania ofertowego z dn. 27.06.2024 r.

Notatka z unieważnienia zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki z dnia 27.06.2024 r.

 

W związku z realizacją projektu Technopark Kielce Digital Innovation Hub współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe) oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG), Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 25/4 25-512 Kielce, KRS: 0000079357, NIP: 959-182-42-45, REGON: 260096530, kierując się zapisami pkt. IX.3 zapytania ofertowego z dnia 27.06.2024 r. na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki, unieważnia niniejsze postępowanie bez podania uzasadnienia.

Update cookies preferences