O nas

Notatka z unieważnienia zapytania ofertowego z dn. 17.06.2024 r.

Notatka z unieważnienia zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku na zakup i dostawę 3 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki (zgodnie z Wytycznymi dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027)

 

W związku z realizacją projektu Technopark Kielce Digital Innovation Hub współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe) oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG), Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą w Kielcach, ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce, KRS: 0000079357, NIP: 959-182-42-45, REGON: 260096530, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, skierował do 3 potencjalnych oferentów zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę 3 (trzech) laptopów wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki. Zapytanie zostało wysłane w dniu 17 czerwca br. na czas do 25 czerwca br. W tym czasie nie wpłynęły żadne oferty, w związku z czym zapytanie uznaje się za nieważne.

 

Update cookies preferences