Nasze bieżące działania

Niepotrzebne podwójne opodatkowanie używania wynajmowanych aut

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, przy okazji zmian w ustawie o transporcie drogowym należy wyeliminować podwójne opodatkowanie związane z używaniem wynajmowanych samochodów osobowych.


Do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Infrastruktury skierowany został projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym, którego celem jest uregulowanie sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Chodzi przede wszystkim o ustalenie kwot przysługujących pracownikom, w związku z używaniem przez nich samochodów prywatnych do celów służbowych. Jednocześnie zmiana ta ma wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.

 

Zgodnie z przepisami, do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z tzw. kilometrówki. To oznacza, że obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie dotyczy wyłącznie używania do celów służbowych samochodów stanowiących własność pracowników, ale także samochodów używanych na podstawie umów najmu i dzierżawy. Nieprowadzenie ewidencji uniemożliwia zaliczenie poniesionych wydatków eksploatacyjnych do kosztów podatkowych.

 

- Obowiązek prowadzenia ewidencji jest niezwykle uciążliwy dla przedsiębiorców, zwłaszcza że często jest on dość utrudniony, np. gdy samochód jest wynajmowany na 1 dzień w celu odbycia podróży służbowej. Ograniczenia takie nie występują, gdy korzysta się z taksówek czy z innych form transportu. Takie rozróżnienie wydaje się tym samym nieracjonalne - mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

 

Dodatkowo, z początkiem 2015 r. wprowadzono ryczałtowe opodatkowanie przychodów pracowników z tytułu używania przez nich samochodów służbowych do celów prywatnych. Tym samym wymóg prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i uzależnienie od niej możliwości zaliczenia części poniesionych wydatków do kosztów podatkowych traci swój sens - pracownik jest bowiem jednocześnie opodatkowywany z tytułu możliwości korzystania z pojazdu do celów prywatnych (natomiast nie prowadząc ewidencji przebiegu pojazdu pracodawca nie może zaliczyć wydatków z tytułu używania wynajętych pojazdów do kosztów podatkowych). Możliwość korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych jest natomiast pozapłacowym elementem wynagrodzenia pracownika i powinna podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych pracodawcy.

 

Konfederacja Lewiatan