Nasze bieżące działania

Misja gospodarcza w Mediolanie

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza konkurs dla przedsiębiorców sektora meblowego z Polski Wschodniej w misji gospodarczej do Mediolanu w związku z targami SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 2014, odbywającej się w terminie 7-10 kwietnia 2014 r. Termin nadsyłania wniosków upływa 4 lutego br.

 

Zgodnie z Regulaminem Misji w wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy:
1. zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia Wniosku) na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim,
2. działający w sektorze meblowym.

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.
Termin nadsyłania wniosków: 4 lutego 2014 r.

 

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikaminależy składać osobiście, listownie lub przesyłką kurierską pod adresem:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem:
BPW – MEDIOLAN 2014
(KONTAKT: aleksandra.sobczak@paiz.gov.pl)

Więcej informacji:

http://www.paiz.gov.pl/

 

Misja jest organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.