Nasze bieżące działania

Misja gospodarcza - ILA BERLIN AIR SHOW 2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w misji gospodarczej dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej podczas Targów Lotniczych ILA BERLIN AIR SHOW 2014 w Berlinie (Niemcy). Termin nadsyłania wniosków upływa 18 lutego 2014 r.

 

 

W Misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia wniosku) i posiadający siedzibę w jednym z 5 województw Polski Wschodniej: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, działający w sektorze lotniczym; maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę.

Termin nadsyłania wniosków: 18 luty 2014 r., godz. 16.00.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:
 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: BPW - TARGI ILA BERLIN 2014
(kontakt: karolina.miasko@paiz.gov.pl)

 

Misja jest organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., zwaną dalej PAIiIZ S.A., w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

 

Więcej informacji:
http://www.paiz.gov.pl/20140128/MISJA_GOSPODARCZA_PODCZAS_TARGOW_LOTNICZYCH_ILA_BERLIN_AIR_SHOW_2014