Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Mediacje w sporach gospodarczych

 Tematyka mediacji w sporach gospodarczych powinna być szerzej znana przedsiębiorcom.

 

W imieniu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach zapraszam do udziału w spotkaniu Rady Dyrektorów SIPH, które będzie poświęcone zagadnieniom mediacji gospodarczych. Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2019 roku o godz. 9.30 w audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce

 

Jesteśmy przekonani, że tematyka mediacji w sporach gospodarczych powinna być szerzej znana przedsiębiorcom, o czym z pewnością przekonają Gości i Członków Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej nasi prelegenci: 

 

Gość specjalny:

Prof. dr hab. Andrzej Szumański – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego; autor wielu publikacji w tym min.: współredaktor Komentarza do Prawa Spółek Handlowych, zasiada w Radzie Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie

paneliści:

p. Agnieszka Kierkowska – Sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Kielcach, Koordynator ds. mediacji,

p. Daniel Prokopowicz – Prokurator, Prokuratura Okręgowa w Kielcach.

p. dr Magdalena Makieła – adwokat, mediator, arbiter Kancelaria Adwokacka Magdalena Makieła - Kraków

p. dr Irena Malinowska  - adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Stały mediator Sądowy przy Sadzie Okręgowym w warszawie w specjalizacji: mediacje gospodarcze, pracownicze, rodzinne i cywilne. Autorka wielu publikacji na temat przestępczości gospodarczej oraz mediacji w sporach gospodarczych.

 

Rada Dyrektorów Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej gościć będzie w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Członka Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, dzięki uprzejmości Magnificencji Rektora dr Tadeusza Dziekana.

Program spotkania umożliwi dyskusję oraz wymianę poglądów z naszymi gośćmi jak i uczestnikami spotkania.

W załączeniu przesyłamy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie (tel. 41 34 443 92) lub mailowo (e-mail: sekretariat@siph.com.pl) do dn. 1 lutego br.


 

 

 

 

 

Update cookies preferences