Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Lokalna Grupa Wsparcia Jobtown

29 listopada w Urzędzie Miasta Kielce przy ulicy Strycharskiej odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu JobTown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach programu URBACT.
JOBTOWN to  projekt partnerski na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży, stworzony przez 11 europejskich miast  z 9 krajów Europy.Piątkowe spotkanie dotyczyło dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech.

 

„Bezrobocie wśród młodzieży dotyczy całego społeczeństwa, dlatego musi być traktowane jako złożony problem, który ma konsekwencje nie tylko społeczne i gospodarcze, ale także polityczne. Nasz projekt jest próbą zdefiniowania najskuteczniejszych działań, które powinny zostać podjęte przez lokalne władze, by wesprzeć zatrudnienie młodzieży i zwiększyć jej szanse na rynku pracy” – informuje Natalia Luba-Chudzik – lokalny koordynator projektu.

 

Głównym celem projektu JobTown jest stworzenie lokalnego partnerstwa administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych na rzecz wsparcia zatrudnienia i rozwoju młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli poza Świętokrzyski Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, m.in. przedstawiciele Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenia Edukacja przez Internet oraz Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kielce.

 

Lokalna Grupa Wsparcia przez 2 lata będzie pracowała razem nad budowaniem stabilnych i długotrwałych partnerstw na rzecz promowania zatrudnienia i rozwoju młodzieży. Przedmiotem tego spotkania było wprowadzenie do Projektu oraz wymiana doświadczeń, obserwacji dotyczących sytuacji młodych ludzi na kieleckim rynku pracy.
Gospodarzem spotkania był Referat Aktywziacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, który jest odpowiedzialny za realizację projektu.

 

Na ostatnim spotkaniu uczestnikom zaprezentowany został dualny system kształcenia zawodowego. W załaczeniu znajdą Państwo prezentację na ten temat.

 

Strona internetowa projektu: http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/jobtown/homepage/

 

Update cookies preferences