Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Koordynacja kompetencji cyfrowych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podejmuje próbę koordynacji wsparcia kompetencji cyfrowych z unijnych funduszy 2014-20.

 

Wsparcie e-kompetencji w nowej perspektywie będzie rozproszone w różnych programach i ich działaniach, dlatego odpowiednia koordynacja jest z pewnością potrzebna

(Zobacz uwagi Konfederacji Lewiatan do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa)

 

Poniżej znajdą Państwo opracowany przez MIiR materiał roboczy podejmujący tę kwestię. Jeśli mają Państwo do niego uwagi, proszę o informację. W opracowaniu przedstawiono m.in.:

  • możliwości wspierania e-kompetencji w działaniach poszczególnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (str. 8-13),
  • rekomendacje do uwzględnienia w poszczególnych programach: dot. zakresu interwencji, jej komplementarności, kryteriów wyboru oraz wskaźników (str. 13-19).

 

KOORDYNACJA KOMPETENCJI CYFROWYCH [POBIERZ]

 

Update cookies preferences