Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Kontynuujemy dialog w regionie

W dniu 18.03.2014 r. w Busku-Zdroju odbyło się trzecie z cyklu ośmiu spotkań terenowych pracowników i ekspertów Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

 

Celem tych spotkań jest zbadanie potrzeb przedsiębiorców w regionie i stworzenie Świętokrzyskiej Listy Barier. Dokument ten zostanie następnie przedstawiony władzom na szczeblu regionalnym, w celu wdrożenia niezbędnych ulepszeń w funkcjonowaniu gospodarki w wymiarze regionalnym.

 

Przedsiębiorcy w Busku przyznali, że mają małą siłę przebicia i ich głos nie zawsze jest słyszany w porównaniu do korporacji czy sieci globalnych. Podkreślali konieczność promowania marek regionalnych i wspólnie zastanawiano się jak sprawić, żeby przebić się z nimi na szery rynek. Zdaniem przedsiębiorców na niekorzyść działają także duża chwiejność przepisów (w tym duża zmienność zasad VAT, PIT), a także czynniki obiektywne, jak niestabilność sytuacji za granicą i związana z tym niestabilność płatnicza.

 

Dziękujemy za każdą z opinii, są one dla nas niezwykle cenne i stanowią wartościowy wkład w rozwój przedsiębiorczości w regionie.