Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Konsultacje RPO 2014-2020

W województwie trwają konsultacje w sprawie kształtu przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W imieniu Zarządu województwa zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag oraz opinii.


Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu należy składać poprzez wypełnienie poniższego formularza i przesłanie na adres email: konsultacje.rpo@sejmik.kielce.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 15 listopada do 20 grudnia 2013 r. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

- e-mail: konsultacje.rpo@sejmik.kielce.pl

- telefon: (41) 36-58-174, 36-58-177, 36-58-176, 36-58-186

Planowane spotkania konsultacyjne w powiatach, w trakcie, których zostanie zaprezentowany projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:

 • 27 listopada 2013 r.
  Opatów (dla osób i instytucji z terenu powiatu opatowskiego),
  Sandomierz (dla osób i instytucji z terenu powiatów: sandomierskiego, staszowskiego),
 • 6 grudnia 2013 r.
 • Końskie (dla osób i instytucji z terenu powiatów: koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego),
  Busko-Zdrój (dla osób i instytucji z terenu powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego),
 • 9 grudnia 2013 r.
  Ostrowiec Świętokrzyski (dla osób i instytucji z terenu powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego),
 • 16 grudnia 2013 r.
  Kielce (dla osób i instytucji z terenu Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego).

Dokumenty do pobrania:

 

źródło: http://rpo.switokrzyskie.pl