Nasze bieżące działania

Konsultacje Obywatelskie

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje obywatelskie w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Ich wyniki zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich 9 maja 2019 roku, podczas szczytu w Sybinie, w Rumunii. Dwa tygodnie później odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W ramach konsultacji, mieszkańcy państw członkowskich mogą odpowiedzieć na pytania dotyczące kluczowych dla nas kwestii, jak przyszłość edukacji, opieka zdrowotna czy jednolity rynek.