Nasze bieżące działania

Konstytucja biznesu to nie koniec dobrych zmian

„Wprowadziliśmy już setki zmian dla firm. Dziś chcę państwu opowiedzieć o tych, które są w toku. To na przykład ustawa mająca zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych w firmach czy nowe prawo zamówień publicznych.” Tymi słowami Jadwiga Emilewicz rozpoczęła dyskusję na temat trwającej reformy gospodarczej na spotkaniu z cyklu „Prawo do przedsiębiorczości” organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

 

– Zatory płatnicze to bariera inwestycyjna i powód bankructw wielu firm. Postanowiliśmy zmierzyć się z tym problemem stąd ustawa o zatorach płatniczych – wyliczała szefowa resortu przedsiębiorczości.

 

Problem utraty płynności finansowej to jedna z głównych bolączek polskich firm, szczególnie tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Temat, który przedsiębiorcy poruszali bardzo często w ubiegłorocznej edycji „Prawa do przedsiębiorczości” doczekał się rozwiązań, które wejdą w życie już za kilka miesięcy. Założenia nowych przepisów to jeden z głównych punktów tegorocznych spotkań rządu i administracji z MŚP.

 

Na spotkaniach w Katowicach i Lublinie przedstawiciele MPiT, PARP oraz m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawiali realne ułatwienia dla firm wprowadzone m. in. przez Konstytucję Biznesu, pakiet ustaw Przyjazne Prawo oraz zmiany w prawie podatkowym i zamówieniach publicznych.

 

Otworzyć zamówienia publiczne na MŚP

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) obecny na lubelskiej konferencji opowiadając o zmianach w prawie zamówień publicznych mówił o znaczeniu sektora MŚP w ulepszeniu systemu.

 

– Rola przedsiębiorców w sprawnym funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych jest niezwykle istotna. Wpływa na jego konkurencyjność i pozwala na wybór oferty najbardziej efektywnej i odpowiadającej potrzebom danego zamówienia. W interesie systemu zamówień publicznych jest by liczba wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w rynku zamówień publicznych rosła. Chcielibyśmy, żeby udział przedsiębiorców w zamówieniach publicznych był znacznie wyższy i adekwatny do ich znaczenia gospodarczego i potencjału rynkowego – podkreślał Hubert Nowak.

 

Uczestnicy konferencji w Lublinie mieli okazję poznać pakiet szczegółowych zapisów, które mają otworzyć rynek, którego wartość zbliża się do 200 mld zł rocznie.

 

– Jako przykłady takich pro przedsiębiorczych działań w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych proponujemy powszechny, ustandaryzowany dostęp do informacji o zamówieniu na etapie jego planowania. Proponujemy również szereg uproszczeń proceduralnych w tym nowe odformalizowane procedury dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych. W projektowanej ustawie zawarliśmy szereg ułatwień finansowych dla przedsiębiorców związanych z rezygnacją z obligatoryjności wadium, obniżeniem o połowę górnej granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obowiązkiem płatności częściowych, uwzględniania zaliczek oraz klauzul waloryzujących wynagrodzenie – wyliczał prezes UZP.

 

Kwestia partnerskich kontaktów

 

Violetta Rutkowska, ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii obecna na spotkaniu w Katowicach, zwróciła uwagę na jedną z idei, jaka przyświecała twórcom ustaw spiętych pod wspólną nazwą Konstytucji Biznesu.

 

– Konstytucja biznesu służy odformalizowaniu kontaktów pomiędzy urzędnikiem a przedsiębiorcami – powiedziała Violetta Rutkowska, MPiT.

 

Praktycznym odzwierciedleniem tej idei są m.in. bezpośrednie spotkania z pracownikami administracji, instytucji otoczenia oraz wspierania biznesu na stoiskach informacyjnych towarzyszących każdej z konferencji. Zarówno w Katowicach, jak i Lublinie można było porozmawiać o możliwościach wsparcia rozwoju firmy w ramach programów unijnych i krajowych oferowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego i Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju byli do dyspozycji w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych, które zaczną działać w tym roku. Eksperci ZUS byli do dyspozycji we wszelkich kwestiach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

 

Kolejne spotkania odbędą się:

 

24 maja we Wrocławiu,

6 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim,

12 czerwca w Gdyni.