Nasze bieżące działania

Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, 14-15 października, zarejestruj się!

Wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszamy na IV Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, który odbędzie się w formule online w dniach 14-15 października 2020.
Kongres Rady Podatkowej to dwudniowe forum dyskusyjne nt. prawa podatkowego.
•Konferencja na temat najważniejszych zmian w prawie podatkowym z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, członków Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, przedsiębiorców oraz uznanych ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego.
•Praktyczne warsztaty podatkowe, podczas których uznani eksperci poprowadzą szkolenia na temat najważniejszych zagadnień podatkowych.
Nasi goście, w trzech panelach dyskusyjnych, będą rozmawiać, m.in. o propozycji wprowadzenia tzw. estońskiego CIT, czyli alternatywnego modelu opodatkowania osób prawnych, polegającego na odroczeniu momentu zapłaty podatku do czasu, kiedy osiągnięty przez firmę zysk nie jest wypłacany udziałowcom i pozostaje w przedsiębiorstwie. W ramach nowelizacji wprowadzającej rozwiązania estońskie, zaproponowano także możliwość szybszego zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków przekazywanych na specjalny fundusz przeznaczony na inwestycje. W obu przypadkach kluczowym warunkiem do skorzystania z potencjalnej preferencji jest ponoszenie (wzrastających o 15% w dwuletnich oraz o 33% w czteroletnich okresach rozliczeniowych) wydatków inwestycyjnych na fabrycznie nowe środki trwałe zaliczane. Nowe rozwiązania nie będą dostępne dla wszystkich podatników, projekt nowelizacji zawiera wiele wyłączeń i wymogów, które podatnicy będą musieli spełnić, aby móc skorzystać z nowych rozwiązań.
W drugim panelu prelegenci omówią skuteczność obowiązujących od niedawna zachęt do prowadzenia innowacyjnej działalności, tj. ulgi B+R i IP-BOX. Poszukają odpowiedzi, na pytanie czy ulgi spełniają swoją rolę w systemie zachęt, czy może nie są wystarczające i należy wprowadzić inne, a jeżeli tak to jakie?
Konferencja będzie także okazją do poznania i przedyskutowania przygotowywanej w Ministerstwie Finansów reformy dotyczącej fakturowania w podatku VAT. Koncepcja krajowego systemu e-faktur zakłada zbudowanie w najbliższych latach centralnej, automatycznej i aktualizowanej w czasie rzeczywistym bazy faktur wystawianych przez przedsiębiorców. Wdrożenie systemu oznaczać będzie, nieznaną dotąd na tak dużą skalę, modyfikację systemu podatkowego w zakresie wystawiania i odbierania faktur, raportowania danych do administracji skarbowej oraz kontroli i nadzoru nad działalnością firm. Nasi eksperci będą rozmawiać o możliwych korzyściach i potencjalnych zagrożeniach nowego systemu.
Warsztaty dostępne w ramach Kongresu Rady Podatkowej dotyczą tematów:
• 09:00 – 10:30 Warsztat 1. Partner DZP: Wykorzystanie WIS w polityce podatkowej firmy
• 10:45 – 12:15 Warsztat 2. Partner KPMG: Ulga na prace B+R i IP Box – instrumenty
• 12:30 – 14:00 Warsztat 3. Partner MDDP:  JPK_VAT i TP-R - dwa największe wyzwania podatkowe jesieni
>>ZOBACZ PROGRAM WYDARZENIA
Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, KPMG, MDDP.
Partnerami medialnymi są: Wolters Kluwer Polska, Przegląd Podatkowy, Prawo.pl
Zapraszamy do rejestracji!
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.