Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Izba Skarbowa w Kielcach ostrzega

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach informuje o narastającym zagrożeniu wynikającym z funkcjonowania w obrocie gospodarczym nieuczciwych „przedsiębiorców” oferujących obniżenie kosztów pracowniczych w postaci zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzstaniu instytucji outsourcingu personalnego.


Zidentyfikowany proceder polega na oferowaniu przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, usługi mającej spowodować oszczędności nawet do 50% kosztów pracowniczych. Ma to być możliwe dzięki rzekomo uzyskanym przez oferenta dotacjom z funduszy Unii Europejskiej lub Szwajcarskich Funduszy Inwestycyjnych na pokrycie składek ZUS oraz należności z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników.

Zaangażowane w proceder firmy działają według modelu, w którym na podstawie specjalnie zawartych z kontrahentami umów-porozumień w zakresie przeęcia pracowników na podstawie art. 23 kodeksu pracy, mają wstąpić w rolę „nowego” pracodawcy. Umowy o świadczenie usług zawierają zapewnienie, iż wynagrodzenia pracowników oraz warunki świadczenia pracy pozostaną bez zmian. Zmianie natomiast ma ulec formalny pracodawca.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach przestrzega przed zawieraniem tego rodzaju umów, których negatywne konsekwencje poniosą pracownicy, przedsiębiorcy, ZUS i Budżet Państwa. Przed podpisaniem umowy należałoby dokonać jej analizy pod kątem racjonalności oferowanych upustów dotyczących należności publicznoprawnych.

TUTAJ znajdą Państwo oficjalne pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach ze szczegółowo opisanym mechanizmem działania.

Update cookies preferences