Nasze bieżące działania

„Impuls dla Polski”. System podatkowy zniechęca do inwestowania

- Niestabilny, nieprzewidywalny i skomplikowany system podatkowy to główna bariera w prowadzeniu biznesu i okoliczność zniechęcająca przedsiębiorców do nowych inwestycji – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan, jeden z autorów raportu „Impuls dla Polski 2020-2022”.
W czasie pandemii trzeba zapomnieć o podwyższaniu czy wprowadzaniu nowych podatków. Co zatem należy zmienić w polskim systemie podatkowym, aby ożywić inwestycje i pomóc firmom wyjść z kryzysu?
W raporcie Konfederacji Lewiatan nasi eksperci wskazują kilka rozwiązań.  Po pierwsze, należy umożliwić przedsiębiorcom skorzystanie z preferencji podatkowych w przypadku podejmowania nowych inwestycji. Eksperci Lewiatana proponują też modyfikację lub  uchylenie tych podatków, które bezpośrednio i negatywnie wpływają na decyzje o rozpoczynaniu inwestycji. Nie wprowadzać zmian w prawie podatkowym bez konsultacji z biznesem i z bardzo krótkim vacatio legis, co uniemożliwia właściwe zaplanowanie strategii finansowej i inwestycyjnej firm – jak to ma miejsce z planowanym opodatkowaniem CIT spółek komandytowych.
A jak poprawić płynność finansową firm? Tu mogą pomóc bardziej elastyczne rozliczenia podatkowe, takie jak: skrócenie terminu zwrotu podatku VAT, umożliwienie wcześniejszego odzyskania częściowego zwrotu VAT, skrócenie terminu  oczekiwania na wypłacenie pieniędzy zgromadzonych na koncie VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
6 rekomendacji Lewiatana:
- zlikwidować podatki zniechęcające do inwestowania, m.in. 2% podatek od nieruchomości od wartości budowli, podatek minimalny z tytułu własności środka trwałego, podatek od wydobycia niektórych kopalin, zrezygnować z opodatkowania CIT spółek komandytowych
- szybciej zwracać podatek VAT i środki zablokowane na kontach VAT
- dostosować sposób poboru podatku do sytuacji firm
- szybciej wydawać indywidualne interpretacje podatkowe
- ograniczyć liczbę zmian w prawie podatkowym
- komunikować planowane działania z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i wprowadzać zmiany z długim vacatio legis
 
Eksperci Lewiatana proponują ponadto, aby podwyższyć limity kosztów finansowania zewnętrznego (np. kredytów) i usług niematerialnych (np. doradczych), które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
- Kryzys wywołany COVID-19 spowodował ogromne problemy z uzyskaniem przez firmy finansowania działalności. Dlatego też wszelkie regulacje podatkowe, ograniczające możliwość zewnętrznego finansowania, powinny zostać zawieszone.  W obecnej sytuacji nie można dodatkowo pogłębiać trudności z dostępem do kapitału – dodaje Przemysław Pruszyński.
Wśród innych rekomendacji podatkowych zawartych w raporcie „Impuls dla Polski 2020-2022” warto wymienić skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego  czy odstąpienie od pobierania zaliczek uproszczonych w podatkach dochodowych.
Pobierz raport „Impuls dla Polski” tutaj
Konfederacja Lewiatan