Nasze bieżące działania

„Impuls dla Polski”. Priorytetem kontrola nad długiem i zwiększenie inwestycji

•Utrzymanie kontroli nad długiem publicznym i usprawnienie finansów publicznych, zwiększenie wydatków na inwestycje oraz stworzenie dla nich lepszych warunków – proponują eksperci Konfederacji Lewiatan w raporcie „Impuls dla Polski 2020 -2022”.
•Do zbudowania gospodarczych przewag na dziesięciolecia konieczne jest też mądre wykorzystanie pieniędzy, które płyną z Unii Europejskiej.
Te propozycje znalazły się w raporcie, który przygotował zespół 21 ekspertów Konfederacji Lewiatan.
 
- Rachunek gospodarczy za pandemię COVID-19 będzie bardzo wysoki. Dlatego niezwykle ważne jest, żebyśmy w czasie kryzysu nie utracili kontroli nad długiem publicznym. Nie może się on stać kulą u nogi gospodarki i przedsiębiorstw. Mądre zadłużanie się powinno polegać na zaciąganiu kredytów przede wszystkim na inwestycje, bo to one w przyszłości pomogą spłacić długi.  A ryzyko utraty kontroli nad długiem jest szczególnie wysokie w przypadku przeniesienia kosztów jego spłaty na przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy wzrost obciążeń nastąpi w okresie niskiego i niepewnego wzrostu, charakterystycznego dla wychodzenia z kryzysu. Wzrost obciążeń fiskalnych oraz parapodatkowych, w szczególności tych związanych z zatrudnieniem, przełoży się na ograniczenie inwestycji przedsiębiorstw i redukcję zatrudnienia. Należy pamiętać, że firmy i tak będą dźwigać ciężar spłaty kredytów i pożyczek, które zaciągnęły, żeby przetrwać najcięższy okres lockdownu – ostrzega Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan.
Zbyt małą część wydatków w naszym budżecie przeznaczamy na działania modernizacyjne. To powinno się zmienić. Potrzebujemy nowoczesnych i innowacyjnych inwestycji. Takich, które nie będą kopiowały odchodzących do lamusa rozwiązań znanych z państw wyżej rozwiniętych, ale pozwolą przeskoczyć kilka etapów rozwoju i znaleźć się w gospodarczej awangardzie.
W pierwszej fazie działań ochronnych dla gospodarki w reakcji na kryzys wywołany pandemią nie było alternatywy dla uruchomienia szerokiego strumienia środków pomocowych.
- Dziś przejdźmy do wspierania tych przedsięwzięć, które stworzą wartość dodaną i pozwolą nam osiągnąć wypłacalność i wejść na ścieżkę przyspieszonego rozwoju. Musimy mądrze i racjonalnie wykorzystać znaczące środki finansowe płynące z UE do zbudowania gospodarczych przewag na dziesięciolecia, bo to szansa na jakościowy i technologiczny przełom w naszej gospodarce – dodaje Sonia Buchholtz.
Racjonalna polityka zadłużania się to zaciąganie kredytu na inwestycje, dzięki którym długi te będzie można w przyszłości spłacić. O ile w I i II kwartale 2020 r. taką inwestycją była ochrona wszystkich zagrożonych miejsc pracy, o tyle teraz trzeba zadbać o to, żeby nie utrzymywać zbyt długo kroplówki dla firm, których funkcjonowanie w dłuższym okresie nie ma ekonomicznego uzasadnienia. W przeciwnym razie doprowadzimy do powstania zjawiska, które w czasach gospodarki centralnie planowanej było nazywane ukrytym bezrobociem, a dziś często określa się jako tworzenie zombie-jobs i zombie -companies.
Mamy też już ostatnią szansę, żeby wykorzystać znaczące środki finansowe płynące z Unii Europejskiej do rozwiązania naszych problemów strukturalnych i zbudowania gospodarczych przewag na dziesięciolecia. To szansa na przeskoczenie pewnych etapów jakościowego/technologicznego rozwoju gospodarczego (leapfrogging). Globalna pandemia stanowi nowe otwarcie w międzynarodowej konkurencji. Jeżeli nie teraz, to kiedy?
Pobierz raport „Impuls dla Polski” tutaj
Konfederacja Lewiatan