Nasze bieżące działania

Europejski semestr 2014

Największy wyzwaniem dla europejskiej gospodarki jest obecnie podtrzymanie ożywienia gospodarczego - to najważniejsze przesłanie wynikające z tegorocznej analizy wzrostu gospodarczego. Jej przyjęcie przez Komisję Europejską to jednocześnie początek czwartego europejskiego semestru kształtowania polityki gospodarczej w środowisku, w którym ponownie odnotowuje się wzrost, a państwa członkowskie stopniowo korygują zakłócenia równowagi powstałe przed kryzysem.


 

Komisja utrzymuje swoją zrównoważoną strategię na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, skupiając się na pięciu zagadnieniach, które w najbliższym roku będą priorytetowe. Należą do nich:

  • dążenie do zróżnicowanej konsolidacji budżetowej sprzyjającej wzrostowi;
  • przywrócenie kredytowania gospodarki przez banki;
  • działanie na rzecz obecnego i przyszłego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności;
  • działanie na rzecz ograniczenia bezrobocia i społecznych skutków kryzysu;
  • modernizacja administracji publicznej.

PrzewodniczącyKE José Manuel Barroso powiedział: - Jest to punkt zwrotny dla unijnej gospodarki. Ciężka praca, jaką wykonała UE, zaczyna przynosić efekty; wzrost gospodarczy powoli powraca. W rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2014 r. wskazano, gdzie musimy być odważniejsi, aby podjąć reformy niezbędne dla zapewnienia trwałego ożywienia gospodarczego, dzięki któremu powstanie wiele nowych miejsc pracy.

W analizie wzrostu gospodarczego wskazano, w jaki sposób państwa członkowskie dostosowują się do umocnionego niedawno procesu koordynowania polityki gospodarczej w ramach europejskiego semestru, a także w jaki sposób usprawniają swoją współpracę w myśl wspólnych przepisów.

W tym roku koordynacja budżetowa w strefie euro osiągnęła bezprecedensowy poziom: po raz pierwszy Komisja oceni projekty budżetu w strefie euro na rok 2014 przed ich przyjęciem przez parlamenty narodowe i przedstawi przegląd ogólnego kursu polityki budżetowej w strefie euro. Wyniki tej oceny zostaną opublikowane w dniu 15 listopada br.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://ec.europa.eu/polska/news/131113_semestr_pl.htm