Nasze bieżące działania

Dyrektor Biura Związku powołana przez Zarząd Województwa do prac w Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej

Decyzja Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektor Biura Związku Anna Kaczor została powołana do prac Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Celem prac Komitetu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, w zakresie kreowania nowych miejsc pracy poprzez upowszechnianie, promocję i budowanie współpracy międzysektorowej. Więcej informacji o świętokrzyskiej ekonomii społecznej, działających w regionach podmiotach ekonomii społecznej oraz pracach Komitetu: http://www.es.umws.pl/promocja-es

List powołujący