Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Dotacje obrotowe, vouchery na doradztwo - niebawem ruszy dodatkowe unijne wsparcie dla przedsiębiorców z regionu

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego planuje 30 września br ogłoszenie kolejnego naboru na dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm. W najbliższym czasie uruchomione będą także inne formy pomocy dla świętokrzyskich przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci skutkami  pandemii COVID-19 i nadal – pomimo otwarcia gospodarki – ich sytuacja finansowa jest niestabilna.
W dodatkowym konkursie na dotacje obrotowe na wsparcie lokalnego biznesu przeznaczono 4 mln zł. Wnioski składać będą mogli mogą mikro i mali przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 30% w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020r. począwszy od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020r. w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2019r., w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.
Tym razem wnioski będą oceniane według kolejności – od najwyższego średniego spadku obrotów z wybranych trzech miesięcy od maja do sierpnia br.

Od 1 do 12 października br. planowany jest nabór, w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogli ubiegać się o vouchery na zakup usługi doradczej.
Ta forma wsparcia ma na celu złagodzenie skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej związanej ze zwalczaniem następstw stanu pandemii COVID-19 i dotyczy m.in. utrzymania firmy na rynku i/lub ochrony miejsc pracy Przykładowe usługi na które można przeznaczyć vouchery to: wsparcie prawne dotyczące uprawień wprowadzonych przepisami związanymi z pandemią, doradztwo w zakresie wdrożenia działań mających na celu pokrycie luki finansowej, utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa czy opracowanie naprawczych strategii, pozwalających na powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym, wywołanym epidemią. Alokacja przeznaczona na nabór to 1 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania jednego vouchera – 25 tys. zł.

Zachęcamy Państwa do skorzytania z usług doradczych świadczonych przez ŚZPP Lewiatan poprzez system voucherowy. Będzie to IV nabór na vouchery dla firm – dokumentacja z ostatniego III znajduje się w linku.
Jednym z elementów Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego dla firm są udzielane, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pożyczki płynnościowe oraz inwestycyjno-obrotowe. Zainteresowanie tą formą wsparcia, po którą można sięgnąć do końca tego roku, jest ogromne. Tego wsparcia udziela m.in. Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


Update cookies preferences