Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Donald Tusk o wyzwaniach dla Unii Europejskiej

Donald Tusk wystosował list do przywódców europejskich przed piątkowym (3 lutego br.) nieformalnym szczytem UE na Malcie. Szef Rady Europejskiej uznał za niepokojące niektóre deklaracje nowej administracji amerykańskiej, które "stawiają Unię Europejską w trudnej sytuacji". Wezwał do wykorzystania protekcjonistycznego zwrotu USA na korzyść UE.

 

Tusk w liście do 27 szefów państw i rządów wskazał najważniejsze zagrożenia i wyzwania Unii Europejskiej:

 

  1. Nowa sytuacja geopolityczna na świecie i wokół Europy.
  2. Wzrost nastrojów antyunijnych, nacjonalistycznych, ksenofobicznych w samej Unii.
  3. Zanik wiary w sens politycznej integracji, uległość wobec populistycznych argumentów i zwątpienie w fundamentalne wartości liberalnej demokracji.

 

Szef Rady Europejskiej zaznaczył, że trzeba stanowczo bronić porządku międzynarodowego opartego na rządach prawa. "Nie możemy poddać się tym, którzy chcą osłabić czy zerwać więzi transatlantyckie, bez których globalny porządek i pokój nie jest w stanie przetrwać. Powinniśmy przypomnieć naszym amerykańskim przyjaciołom ich własne motto: 'Zjednoczeni trwamy, podzieleni upadamy'"- napisał Tusk.

 

Tusk wezwał też do podjęcia "asertywnych i spektakularnych kroków, które zmienią zbiorowe emocje i ożywią dążenie do podniesienia integracji europejskiej do następnego poziomu". Jak zaznaczył, aby to uczynić, konieczna jest odbudowa poczucia bezpieczeństwa oraz społeczno-gospodarczego dobrobytu Europejczyków. Według Tuska wymaga to definitywnego wzmocnienia granic zewnętrznych UE, lepszej koordynacji służb odpowiedzialnych za walkę z terroryzmem, wzrostu wydatków na obronę, wzmocnienia polityki zagranicznej UE jako całości, a także wspierania inwestycji, integracji społecznej, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

 

- Głos Przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska, w przededniu obchodów 60-lecia podpisania w Rzymie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą brzmi bardzo silnie i stanowczo. Zagrożenia wskazane przez Tuska, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, są istotne nie tylko dla jedności europejskiej i bezpieczeństwa obywateli, ale podnoszą także niepewność prowadzenia działalności biznesowej i zwiększają ryzyka, z którymi muszą mierzyć się inwestorzy europejscy, w tym polskie firmy - komentuje Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

 

- Wyzwania wskazywane w tym ważnym liście były omawiane m.in. w trakcie kolejnych edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, które Lewiatan od 6 lat organizuje w Sopocie. Zagrożenia dla wolnego handlu, ograniczenia w przepływie osób, niedokończone projekty swobody przepływu usług, to wszystko ogranicza możliwości rozwojowe polskich przedsiębiorców. Z punktu widzenia polskich firm, zdecydowane działania polityczne w ochronie interesów europejskich są konieczne. Liczymy, że politycy wsłuchają się w potrzeby przedsiębiorców dyskutując na Malcie o przyszłości projektu europejskiego i szukając odpowiedzi na wyzwania wskazane przez Donalda Tuska - dodaje Wojnarowski.


Pełna treść listu